profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Interpelacja

poleca89%
Słownik języka polskiego

Interpelacja

rzecz. ż zgłoszenie przez posła pytania w konkretnej sprawie, zapytanie w sprawach urzędowych (rzadziej).   Dzisiejsze gazety poświęciły dużo miejsca sprawie interpelacji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) posła związanego z ruchem ekologicznym, domagającego się od rządu wyjaśnienia wykupywania przez Skarb Państwa atrakcyjnych terenów, przylegających do jednego z parków narodowych.   KOMENTARZ Można zamiast sformułowania poseł przedstawił interpelację , powiedzieć krótko –...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Ściąga.

Ile członków liczy polski parlament? 560. Z ilu izb składa się polski parlament? Z dwóch. Izby niższej (sejm) liczącej 460 posłów oraz izby wyższej (senatu) liczącej 100 senatorów. Trójpodział władzy w Polsce: Władza ustawodawcza – należy do...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Funkcje Sejmu.

Funkcje sejmu Sejm (wraz z Senatem) został wskazany jako organ władzy ustawodawczej ? tj. organ uchwalający ustawy - a ponadto organ sprawujący kontrolę nad działaniem władzy wykonawczej. Pozycję ustrojową Sejmu, czyli jego umiejscowienie w...poleca88%
Wiedza o społeczeństwie

Konstytucja - słownik terminów

Absolutorium - akt organu przedstawicielskiego (np. sejmu, walnego zgromadzenia członków organizacji) uznający na podstawie sprawozdania działalność finansowa organu wykonawczego (np. rządu) za prawidłową; Bierne prawo wyborcze ? prawo do...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

DEMOKRACJA, PARTIE,WALKA POLITYCZNA,MEDIA -ŚCIĄGA

Cechy demokracji parlamentarnej: *rozdział funkcji premiera i prezydenta *rząd powołuje głowa państwa *funkcjonowanie rządu zależy od poparcia parlamentu *głowa państwa może rozwiązać parlament