profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Integracja a dezintegracja w stosunkach międzynarodowychpoleca79%
Wiedza o społeczeństwie

Problemy współczesnego świata

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA Już w XIX wieku pod wpływem przeobrażeń związanych z rewolucją przemysłową i postępem naukowo-technicznym zwrócono uwagę na problemy globalne, a wiec w mniejszym lub większym stopniu dotyczące całej ludzkości. Na...poleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Problemy współczesnego świata i ich rozwiązania

Problemy współczesnego świata, odgrywają ważną rolę w życiu wszystkich wspólczesnych społeczeństw,decydując o szansach i zagrożeniach ich rozwoju. Problemy na skalę ogólnoświatową dotyczą bezpośrednio lub pośrednio calej ludzkości, a problemy...poleca85%
Historia

Podział współczesnego świata na rozwiniętą północ i zacofane południe. na czym polegają gospodarcze problemy.

Jest to moja praca zaliczeniowa z historii gospodarczej. Mam nadzieję, że komuś pomogępoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Problemy współczesnego świata

chleb i inną żywność. Ten referat jest zbyt krótki, żeby omówić wszystko dokładnie, chciałem tylko zasygnalizować najważniejsze problemy współczesnego świata .poleca85%
Geografia

Problemy współczesnego świata

Problemy współczesnego świata Jak długo istnieje świat istniały różne problemy , jednak w XX i XXI w. są one szczególnie ostre. Niektórzy nazwali wiek XX „ cywilizacją śmierci ”,inni nie chcą się zpoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Największe zagrożenia i problemy współczesnego Świata.

Problemy współczesnego świata Współczesny świat to świat wielkiego postępu, przemian naszej cywilizacji i nowego stylu życia. Jednak, jak zawsze, człowiek, dumny ze swoich dotychczasowychpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Problemy współczesnego świata

trudno mu sprostać. Problemy współczesnego świata można rozpatrywać na różnych płaszczyznach: ekonomicznej, społecznej, politycznej, kulturalnej czy ekologicznej. Ciągłym tematem nagłośnianym przez