profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Idea reformacjipoleca85%
Język polski

Renesans - opracowanie epoki.

1. Filozofia humanizmu renesansowego, idea reformacji. Reformacja - to prąd myślowy renesansu, mający na celu reformę Kościoła katolickiego, jego praktyk i doktryn. Za jej przyczynę (bezpośrednią) uważa się wystąpienie Marcina Lutra, który w...poleca85%
Język polski

Renesans - opracowanie.

Odrodzenie znaczy to samo, co renesans . Obie nazwy są równouprawnione – pierwsza jest tłumaczeniem, druga zapożyczeniem francuskiego „renaissance”, używanego powszechnie także w terminologii naukowejpoleca85%
Język polski

Renesans opracowanie epoki.

Filozofia Renesansu Renensans w poszczególnych krajach Renesans w Polsce Główni przedstawiciele w Polsce Filozofia Renesansu Mimo że wielu filozofów renesansowych postrzegałopoleca85%
Język polski

Słowo odrodzenie domaga się uzupełnienia przez dodatkowe informacje. Jeśli odrodzenie, to odrodzenie czego? Co sie wówczas zmieniło?

Odrodzenie inaczej nazywane renesansem to epoka w dziejach kultury europejskiej.Rozpoczęła się w połowie XIV wieku we Włoszech. W innych krajach europejskich dopiero w połowie XV wieku. Za jej koniecpoleca85%
Język polski

Renesans

, renesans to odrodzenie antyku, sztuki, nauki. Za początek renesansu przyjmuje się umownie rok 1450. II połowa XV to gwałtowne zmiany na mapie świata. Upada Cesarstwo Bizantyjskie (1453poleca85%
Język polski

Renesansowa refleksja o człowieku.

Renesans (Odrodzenie) nie był nagłym wybuchem, był wynikiem wielu przemian i procesów społeczno- gospodarczych zachodzących w europie.charakterystycznym dla tej epoki jest rozwój języków narodowych