profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Hydrogeologiapoleca84%
Geografia

Podstawy geografii - pojęcia

Geografia to nauka o powłoce ziemskiej (epigeosfera, geosfera), jej przestrzennym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym i społeczno- ekonomicznym oraz o związkach jakie zachodzą między środowiskiem a działalnością człowieka. Geosfery :...poleca82%
Geografia

Wody podziemne

WODY PODZIEMNE, wody występujące w porach i szczelinach skał skorupy ziemskiej. W przeważającej ilości pochodzą z infiltracji (wsiąkania) opadów atmosf., niekiedy — z infiltracji wód powierzchniowych. Część wód podziemnych powstaje przez...poleca83%
Geografia

Pojęcia z geografii - wulkan, platformy, obrywanie, paleontologia, formy krasu, wietrzenie, erozja

. Podniesienie lub obniżenie poziomu podstawy erozyjnej prowadzi do zmian procesów akumulacji i erozji rzecznej. Podniesienie podstawy erozyjnej przyczynia się do zmniejszenia spadku rzeki i akumulacji osadów, zaś jej obniżenie do zwiększenia