profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Grupy celowepoleca81%
Socjologia

Grupy społeczne i ich klasyfikacja

W procesie socjalizacji istotne znaczenie ma przynależność jednostki do grup społecznych i wywierany na nią ich wpływ. Grupę uważa się za podstawową formę życia zbiorowego, kształtującą społeczne cechy jednostki. Wynika to przede wszystkim z...poleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Społeczeństwo, grupy społeczne, cele i struktura grupy.

Społeczeństwo – jest to duża społeczność np. państwowa, która żyje na określonym obszarze, posiada jednakowe potrzeby i jest ze sobą ściśle powiązana. Życie poszczególnych jednostek społeczeństwa toczy się głównie w jego ramach- tu nawiązują oni...poleca81%
Psychologia

Grupy społeczne.

Grupa społeczna to co najmniej trzy osoby połączone względnie trwałymi więziami społecznymi powstałymi na podłożu odczuwanych i uświadamianych wspólnych potrzeb, wartości i interesów, których treści wyznaczają specyfikę i odrębność danej grupy od...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Informacja, propaganda, grupy społeczne

więzi i zależności o względnie trwałym charakterze. Grupą społeczną jest rodzina, klasa, szkoła itp. GRUPY SPOŁECZNE : 1.rodzaj zorganizowania: a) formalne -zbudowane według określonej strukturypoleca83%
Socjologia

Zróżnicowanie społeczne i ruchliwość społeczna

Źródło: - B. Szacka „ Wstęp do socjologii” - J. Wódz „ Socjologia dla prawników i politologów” - A. Giddens „ Socjologia” Zróżnicowanie społeczne i ruchliwość społeczna Wszystkiepoleca85%
Socjologia

Więź społeczna i jej przemiany.

Więzi np: - religijne - rodzinne - regionalne Zbiorowość społeczna zbiór ludzi, w którym powtarzają się styczności i zachodzą stosunki społeczne , istnienie więzi społecznej pozwala nam stwierdzićpoleca83%
Psychologia

Niedostosowanie społeczne

nieakceptowane społecznie. Przyczyny niedostosowania społecznego . Wyróżnia się trzy grupy : 1. społeczne uwarunkowania nieprzystosowania społecznegopoleca85%
Socjologia

Podstawowe podziały grup społecznych.

grupy społeczne , powiązane odmiennego rodzaju więziami społecznymi. Grupy te stawiają przed sobą różnorodne zadania oraz różny jest stopień złożoności ich wewnętrznej struktury. W socjologii stosowane