profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Greenwich

poleca41%
Geografia

Współrzędne geograficzne

Do osi obrotu Ziemi nawiązuje sieć południków i równoleżników– umownych (nieistniejących w rzeczywistości) linii, krzyżujących się ze sobą, tworzących siatkę geograficzną. Równoleżników i południków na powierzchni Ziemi jest nieskończenie wiele i wszystkie one przecinają się pod kątem prostym. Południki , o kształcie półokręgów (ściślej półelips), łączą ze sobą oba bieguny ziemi,biegnąc najkrótszymi drogami po jej powierzchni. Wyznaczają one w terenie kierunek północ–południe. Równoleżniki...poleca65%
Geografia

Współrzędne geograficzne.

UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH Wiemy, że Ziemia obraca się wokół własnej osi. Oś Ziemi to linia poprowadzona w naszej wyobraźni i skierowana na Gwiazdę Polarną. Wyobrażone punkty, w których oś Ziemi przecinapoleca77%
Geografia

Współrzędne geograficzne, ruch obrotowy i obieg ziemi.

Współrzędne geograficzne , ruch obrotowy i obieg ziemi. 1. Kształt i rozmiary Ziemi. Obliczenia wykazały, że kształt Ziemi różni się od kuli: okrąg południka jest nieznacznie spłaszczony napoleca82%
Geografia

Mała powtórka geografii w I gimnazjum.

termojądrowych b) planety- ciała niebieskie świecące własnym światłem odbitym od Słońca -Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton. 5. Współrzędne a)południki- liniepoleca84%
Geografia

Kartografia

Współrzędne geograficzne -długość i szerokość geograficzna -wartości liczbowe okreslające położenie danego punktu na powiechni kuli ziemskiej. Długość geograficzna:południki ze wschodu na zachódpoleca86%
Geografia

Zabytki Będzina

, Zielona. Matematyczne położenie gminy wyznaczają współrzędne geograficzne :     - 190 0330 W - 190 1116 E - 500 2213 N - 500 1805 S Geometryczny środek miasta opisują współrzędne : 19007'23' E