profil

Kartografia

poleca 84% 725 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Współrzędne geograficzne-długość i szerokość geograficzna -wartości liczbowe okreslające położenie danego punktu na powiechni kuli ziemskiej.

Długość geograficzna:południki ze wschodu na zachód.

Szerokość geograficzna:równoleżniki z północy na południe.

Siatka geograficzna-układ południków i równoleżników na globusie.

Siatka kartograficzna-układ południków i równoleżników na płaszczyźnie.

Rodzaje siatek kartograficznych:
-płaszczyznowe(azymutalne)
-stożkowe
-walcowe
-pochodne

Składniki mapy:
-geograficzne
-matematyczne
-opis pozaramkowy

Izolinie-linie na mapie łączace punkty o jednakowych wartościach liczbowych.

Kartogram-rysunek przedstawiający zróżnicowanie intensywności zjawiska za pomoca barwy lub deseniu na podkładzie kartograficznym.

Kartodiagram-wykres umieszczony na podkładzie kartograficznym.

Podział map ze względu na skalę:
-wielkoskalowe 1:200 000 i większa 1:100 000 1:75 000
-średnioskalowe 1:1 000 000 do 1:200 000
-małoskalowe 1:1 000 000 i mniejsza 1:5 000 000

Podział map ze względu na temat:
-ogólnogeograficzne
-tematyczne

Podział map ze względu na zasięg przestrzenny :
-mapy całej kuli ziemskiej
-mapy półkul
-mapy kontynentów i oceanów
-mapy krain geograficznych lub państw
-mapy regionów

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta