profil

Środowisko Polski - ściąga

poleca 82% 1716 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Położenie geogr. Naszego kraju określają: współrzędne geograficzne, strefa oświetlenia, strefa czasowa, strefa glebowa, warunki geopolityczne państwa sąsiadujące: Niemcy,slowacja, Czech,Litwa,Rosja,Ukraina i Białoruś Środek polski to miasto PIĄTEK koło Łodzi środowisko przyrodnicze polski jest zróżnicowane. środowisko tworzy: budowa geologiczna, ukształtowanie pow., klimat,wody.powietrze,roś.zwierz geologia jest nauką badającą litosferę i zachodzące w niej procesy. Budowa geologiczna jest ważnym składnikiem potencjału naturalnego każdego kraju. Mazowsze –środek geograficzny europy strefy roślinne polski: lasy mieszane gleby: bielicowe, rdzawe i brunatne klimat umiarkowany strefa czasowa dla polski: środkowoeuropejska(zima) wschodnioeuropejska(lato) na północy- przylądek ROZEWIE (N) na południu- szczyt Opołonek (S) kolano rzeki buk na wschodzie(E) na zachodzie kolano rzeki Odry(W) współrzędne geogr. 54°50'N , 18°30'E Rozewie 49°N , 22°40'E Opołonek 51°45'N , 24°E Buk 53°N , 14°E Odra Obszar polski 312679km2 pow.z wodami terytorialnymi 322575km cechy położenia polski w europie: umiarkowana strefa oświetlenia ziemi, klimat umiarkowany ciepły przejściowy, strefy gleby bielicowo-brunatne w śr. Części niżu europejskiego , między Bałtykiem a Sudetami, Karpatami w dorzeczu Wisły i odry całkowita długość granic polski to 3511km(371tys) 440 granica morska polska zajmuje 63miejsce w świecie pod wzgl. pow. a 9 w €. od 1999roku jest 16 województw, 379powiatów i 2478 gmin cechy ukształtowania pow. polski -nachylenie z południowego wschodu na płn.zach. -przewaga nizin 91% -najwyższe miejsce RYSY 2499 -najniższe miejsce RACZKI ELBLĄSKIE -1,8m czynniki kształtujące klimat w Polsce: -równoleżnikowy układ gór -położenie nad Bałtykiem -blisko oceanu atlantyckiego i kontynentu azjatyckiego cechy klimatu : -klimat przejściowy, średnia temp roczna 7°C śr.ilość opadów 600ml, przewaga wiatrów zachodnich wisła 1047km odra wypływa z gór odrzańskich, wpada do zalewu szczecińskiego cechą dorzeczy Wisły i odry jest asymetria z przewagą dopływów prawych zlewiska polski: m.bałtyckie, czarne, północne typy genetyczne jezior: morenowe- Śniardwy rynnowe-Hańcza Cyrkowe-morskie oko nabrzeżne- Łebsko krasowe- białe deltowe-Dąbie zaporowe- Jeziorsko wody podziemne dzielą się na: zaskórne-silnie zanieczyszczone gruntowe –flirtowane artezyjskie- Mazowsze, WLKP wody termalne wody mineralne

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata