profil

Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Gospodarowanie zasobami ludzkimipoleca86%
Politologia

Milenijne Cele Rozwoju

MILENIJNE CELE ROZWOJU – Millennium Development Goals, MDG – zobowiązanie do realizacji 8 celów dotyczących pomocy rozwojowej, przyjętych w Deklaracji Milenijnej przez przywódców 189 państw na szczycie ONZ. Cele te to: 1) Zmniejszenie skrajnego...poleca85%
Pedagogika

Zarządzanie zasobami ludzkimi

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Moim zdaniem zarządzanie przypomina trochę grę w szachy. Często trzeba dokonywać roszad. Cały czas trzeba myśleć, być gotowym na nieoczekiwane posunięcia innych, a przede wszystkim zdawać sobie sprawę z tego, iż...poleca85%
Geografia

Szczyt w Johanesburgu

sposób nieodwracalny środowiska naturalnego Ziemi. Pogodzenie tych dwóch celów stanowi sedno zrównoważonego rozwoju . Punktem wyjścia dla planu działania są tzw. Milenijne Cele Rozwoju , uchwalone dwa