profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Głoski nosowe

poleca77%
Gramatyka polska

Odnosowienie

Odnosowienie (utrata nosowości przez głoskę nosową, która ulega rozszczepieniu na głoskę ustną i nosową); piąty [pionty] ą -> on głoska nosowa „ą” w wymowie stała się ustną „o” i nosową „n” urzędowy [urzendowy] ę -> en głoska nosowa „ę” w wymowie stała się ustną „e” i nosową „n” ciąć [ciońć] ą -> on’ głoska nosowa „ą” w wymowie stała się ustną „o” i nosową „ń” sądzić [sondzić] ą -> on...

poleca72%
Gramatyka polska

Klasyfikacja głosek

Wszystkie głoski możemy podzielić na następujące grupy, biorąc pod uwagę różne kryteria głoski dźwięczne b, d, g, w, z, ź, ż, l, ł, r, m, n, j , dz, dź, dż + wszystkie samogłoski gdy je wymawiamy, drżą wiązadła głosowe głoski bezdźwięczne p, t, k, f, s, ś, sz, c, ć, cz, ch gdy je wymawiamy, nie drgają wiązadła głosowe spółgłoski miękkie p’, b’, f’ w’, ś, ź, ć, ch’, dź, m’,n’, l’, j, k’, g’ w kierunku podniebienia wznosi się środek języka...poleca85%
Biologia

Wady wymowy

Do najważniejszych przyczyn dyslalii należą: • Zaburzenia słuchu fonemowego • Zaburzenia syntezy i analizy słuchowej, niedosłuch, głuchota • Nie zwracanie uwagi na wymowę. • Czynniki społeczne - wzorzec słyszany w rodzinie. • Obniżony poziom...poleca76%
Język polski

Fonetyka - ściąga

Jeśli wiązadła głosowe są zsunięte, strumień powietrza wydychanego z płuc siłą toruje sobie drogę, wprawiając wiązadła w drgania. Powstają gloski dźwięczne. Jeśli głośnia jest otwarta, powietrze przechodzi między wiązadłami głosowymi swobodnie....poleca89%
Język polski

Analiza i interpretacja "Listu Hanusi" Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

), oraz z mazurzeniem czyli wymianą cz-c, ż-z, sz-s, dź, dz (ocy, serdecnie, tłuce). W utworze występuje także odnosowienie tzn. zamiast głosek nosowych: „ą”, „ę” mamy „om”, „em” (wypłacom, podziejom