profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dyslaliapoleca85%
Biologia

Wady wymowy

Do najważniejszych przyczyn dyslalii należą: • Zaburzenia słuchu fonemowego • Zaburzenia syntezy i analizy słuchowej, niedosłuch, głuchota • Nie zwracanie uwagi na wymowę. • Czynniki społeczne - wzorzec słyszany w rodzinie. • Obniżony poziom...poleca85%
Pedagogika

Charakterystyka dyslali

Charakterystyka dyslalii Termin dyslalia ( z greckiego dys -zaburzenie; lalia - mowa) to ogólne pojęcie stosowane przy określeniu różnych postaci wad wymowy. Według Ireny Styczek dyslalia ( alalia ) to opóźnienie w przyswajaniu sobie...poleca85%
Pedagogika

Dyslalia, zaburzenia mowy

Dyslalia jest to zaburzenie, którego istotą jest nieprawidłowa realizacja dźwięku. W dyslali wyróżniamy : • sygmatyzm • rotacyzm • kappacyzm • gammacyzm • bekacyzm • mowa bezdźwięczna • inne odchylenia Formy realizacji dźwięku w dyslali...poleca88%
Psychologia

Omówienie wybranych zaburzeń mowy- dyslalia i mutyzm

OMÓWIENIE WYBRANYCH ZABURZEŃ MOWY – DYSLALIA I MUTYZM Zaburzenia mowy przejawiają się w sposób różnorodny i mają różny stopień nasilenia. Mogą dotyczyć tylko artykulacji – wymowy niektórych głosek, mogą dotyczyć większości, a nawet...poleca85%
Pedagogika

Logopedia

treść w załączniku