profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Głoski bezdźwięczne

poleca72%
Gramatyka polska

Klasyfikacja głosek

Wszystkie głoski możemy podzielić na następujące grupy, biorąc pod uwagę różne kryteria głoski dźwięczne b, d, g, w, z, ź, ż, l, ł, r, m, n, j , dz, dź, dż + wszystkie samogłoski gdy je wymawiamy, drżą wiązadła głosowe głoski bezdźwięczne p, t, k, f, s, ś, sz, c, ć, cz, ch gdy je wymawiamy, nie drgają wiązadła głosowe spółgłoski miękkie p’, b’, f’ w’, ś, ź, ć, ch’, dź, m’,n’, l’, j, k’, g’ w kierunku podniebienia wznosi się środek języka...poleca83%
Język polski

Etapy analizy tekstu literackiego – Poezja:

Etapy analizy tekstu literackiego – POEZJA: Nie sugeruj się zbyt mocno zewnętrznymi przesłankami, jak biografia autora, itd. Powinieneś skupić się na tekście pisanym!!! GENOLOGIA – wstęp do analizy: 1. Zwróć uwagę na tytuł i powiedz z czym...poleca75%
Język polski

Fonetyka - ściąga

Jeśli wiązadła głosowe są zsunięte, strumień powietrza wydychanego z płuc siłą toruje sobie drogę, wprawiając wiązadła w drgania. Powstają gloski dźwięczne. Jeśli głośnia jest otwarta, powietrze przechodzi między wiązadłami głosowymi swobodnie....poleca85%
Pedagogika

Logopedia

treść w załącznikupoleca82%
Język polski

Klasyfikacja środków stylistycznych.

- refreny - zoorganizowanie brzmieniowe (ustalona liczba głosek w wersie, regularna średniówka) Słowotwórcze środki stylistyczne: - wyrazy zdrobniałe (charakterystyczne dla poezji ludowejpoleca85%
Geografia

Czym jest język

łacina. ? języki alternacyjne - w których funkcję gramatyczną spełniają alternacje, czyli wymiany głosek zachodzące wewnątrz morfemu. Przykładem jest hebrajski. Szyk wyrazów w zdaniu Części zdaniapoleca86%
Biologia

Krtań

(E), powietrze swobodnie przepływa. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w czasie artykulacji bezdźwięcznych elementów mowy. W czasie wymawiania dźwięcznych głosek wiązadła na przemian zwierają siępoleca83%
Pedagogika

Metoda B. Rocławskeigo "Glottodydaktyka"

, fonemy. Sprawdzamy umiejętność pamiętania przez dziecko ciągu głosek i identyfikacji liter, której obraz wprowadzony został do pamięci. Czytanie i pisanie w pismach alfabetycznych opiera się na dobrze