profil

Klasyfikacja środków stylistycznych.

poleca 83% 1010 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Fonetyczne środki stylistyczne:
- onomatopeje (wyrazy dźwiękonaśladowcze np. bum)
- instrumentacja zgłoskowa ("O szyby deszcz, deszcz dzwoni jesienny")
- powtórzenia
- rymy
- refreny
- zoorganizowanie brzmieniowe (ustalona liczba głosek w wersie, regularna średniówka)

Słowotwórcze środki stylistyczne:
- wyrazy zdrobniałe (charakterystyczne dla poezji ludowej, istotne w pozezji dziecięcej, stosowane indywidualnie np. przez Reja w "Żywocie człowieka poczciwego:)
- wyrazy zgrubiałe
- wyrazy złożone (białoskrzydła, pawiooki, wyrazy charakterystyczne dla pozezji klasyczne)

Fleksyjne środki stylistyczne:
- formy archaiczne
- urzycie form nieosobowych rzeczowników zamiast osobowych (pany zamiast panowie, dziady zamiast dziadowie)
- stosowanie archaicznego nadrzędnika (przed laty, innymi słowy)
- stosowanie czasu zaprzeszłego

Składniowe środki stylistyczne:
- inwersja
- stosowanie pytań retorycznych
- apostrofy
- stosowanie równowarzników
- stosowanie anakoluków
- stosowanie okresów zdaniowych

Leksykalne środki stylistyczne:
- synonimy
- archaizmy
- turpizmy
- metafora
- animizacja
- personifikacja
- alegoria
- symbol
- metonimia
- peryfraza
- eufemizm (łagodzący znaczenie)
- porównanie (rozpoznawane zazwyczaj po użyciu spójników)
- epitet (uwydatnianie cech charakterystycznych)
- hiperbole

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta