profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Geologiczne przyczyny klęsk żywiołowychpoleca84%
Geografia

Klęski żywiołowe wywoływane zjawiskami geologicznymi: trzęsienia ziemi, wulkanizm i plutonizm

Słowo „kataklizm” pochodzi od greckiego słowa „kataklysmós” co znaczy powódź, potop. W czasach współczesnych kataklizmem nazywamy klęskę żywiołową wywołującą duże zniszczenia i zmiany na powierzchni ziemi. Kataklizmami są gwałtowne powodzie...poleca85%
Geografia

Minerały, trzęsienia ziemi, skały - powtórka

. Plutonizm : obejmuje nie tylko krzepnięcie magmy w obrębie skorupy, ale również jej przemieszczanie i zmiany chemiczne. Na obszarze polski taki proces przeszły Tatry Wysokie. Wulkanizm : oznaczapoleca85%
Geografia

Procesy endogeniczne - notatka

1. Procesy endogeniczne: > trzęsienia Ziemi - są to pojedyncze wstrząsy lub serie drgań. Podczas trzęsień Ziemi występuje: a) hipocentrum - ośrodek trzęsienia b) epicentrum - miejsce napoleca83%
Geologia

Wulkanizm i Plutonizm

obecność licznych głębokich pęknięć skorupy ziemskiej, wzdłuż których odbywają się od czasu do czasu pewne przemieszczenia, wywołujące drgania tej skorupy- trzęsienia ziemi . Pęknięcia jeszcze niepoleca85%
Geografia

Procesy endogeniczne

, czyli lądotwórcze, ruchy górotwórcze, trzęsienia ziemi oraz wulkanizm . Aby „rozpracować” te zjawiska skorzystałam z wiadomości umieszczonych w Internecie, książkach naukowych i encyklopediach. Z nichpoleca85%
Geografia

Procesy endogeniczne.

umożliwiają budynkom przetrwanie nawet silnego trzęsienia ziemi . 4. PLUTONIZM I WULKANIZM MAGMATYZM – zbiorcze pojęcie zawierające zarówno procesy plutoniczne, jak i wulkaniczne. PLUTONIZM – zjawiska