profil

Minerały, trzęsienia ziemi, skały - powtórka

poleca 85% 639 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Minerał: powstały w naturalny sposób, bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka, składnik skorupy ziemskiej, będącym pierwiastkiem, związkiem chemicznym lub ich jednorodną mieszaniną zwykle o stałym stanie skupienia.

Kryształy: to ciała stałe o uporządkowanej budowie wewnętrznej, w których atomy tworzą tzw. sieci przestrzenne.

Cechy minerałów:
1. Gęstość: wyrażona w postaci ciężaru właściwego,
2. Barwa: barwne i bezbarwne, 3. Twardość:oznacza opór jaki minerał stawia ostrzu.

Skały: zespoły różnorodnych minerałów, dzielą się na: magmowe: powstają w wyniku krystalizacji magmy. W zależności od składu, warunków i tępa krystalizacji skały magmowe mogą się bardzo różnić.
Dzielą się na skały głębinowe: stygnięcie i krystalizacja odbywają się pod powierzchnią ziemi. Kryształy są zwykle dobrze wykształcone i wyraźnie widoczne i wylewne: powstają kiedy magma wydostanie się na powierzchnie ziemi, szybko zastyga, kryształy są bardzo drobne.

Osadowe: powstały w wyniku nagromadzenia się (osadzenia) materiałów pochodzących z niszczenia innych skał.
Dzielą się na:
okruchowe: mają postać luźnej zwietrzeliny bądź zwięzłej skały,
organogeniczne: powstały ze szczątków zwierząt,

Metamorficzne: wszystkie skały ulegają przemianom zwanym metamorfizmem, takie przekształcenia prowadzą do powstania skał metamorficznych (przeobrażonych)

NISZCĄCA. . czynniki które kształtują powierzchnię Ziemi to czynniki geologiczne, a przemiany które wywołują to przemiany geologiczne. Procesy mogą być niszczące lub budujące.

Plutonizm: obejmuje nie tylko krzepnięcie magmy w obrębie skorupy, ale również jej przemieszczanie i zmiany chemiczne. Na obszarze polski taki proces przeszły Tatry Wysokie.

Wulkanizm: oznacza ogół procesów i zjawisk związanych z wydobywaniem się magmy na powierzchnię Ziemi. Wylewająca się magma w przeszłości tworzyła pokrywy wulkaniczne zwane też trapami wulkanicznymi. Wlkany które powstają w wyniku punktowego wydostawania się magmy składają się ze stożka,komina(wulkanicznego), którym wydostają się produkty erupcji, krateru oraz ogniska(zbiornik magmy. )Występuje lawa kwaśna(zawiera dużo krzemionki, jest lekka), lawa zasadowa(zawiera dużo ciemnych, metalicznych minerałów. )

Trzęsienia Ziemi: wzbudzane we wnętrzu ziemi, rozprzestrzeniają się w postaci fal sejsmicznych, odczuwane są jako drgania.
Wstrząsy sejsmiczne wywołują przemieszczanie się materii w obrębie skorupy ziemskiej. Czasami ich źródłem nie jest sama magma, ale również gazy wulkaniczne. Ten typ wstrząsów określa się jako: trzęsienia wulkaniczne. Obejmuje ono obszary wokół czynnych wulkanów i zwykle nie są zbyt groźne. Powodują lawiny i osuwiska. Występują tez trzęsienia zapadliskowe,(na obszarach kresowych. )

Obszary trzęsień sejsmicznych:
- zach część Ameryki Połud.
- Ameryka Środ.
- Połudn. Część Europy,
- Oceania,
- Połudn. Część Azji.

Obszary sporadycznych trzęsień (pansejsmiczne):
- Ameryka Półn. , Połudn.
- Półn. Europa, - prawie cała Azja,
- Wsch. Część Australii,
- wyspy oceaniczne,
- Afryka Środ. i Półn.

Asejsmiczne: Europa Środ.

Obszary wulkaniczne (czynne):
- Alaska,
- Ameryka Środ 
- Ocean Spokoj. 

- Oceania wysp

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata