profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Geneza wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiejpoleca85%


poleca85%
Prawo

Prawo rolne Unii Europejskiej. Wspólna Polityka Rolna

GENEZA WPR · zasady protekcjonizmu w XIX w. – tanie zboże z USA, lobby rolnicze np. we Francji · po II wojnie św. obawa przed zależnością w zakresie wyżywienia od USA · zabiegi Francji (konkurencyjne nadwyżkowe rolnictwo) o włączenie...poleca87%
Edukacja europejska

Wspólna polityka rolna (WPR)

Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (uwaga). Temat: Wspólna polityka rolna w Polsce Plan pracy Wstęp Rozdział I Pojęcie i główne założenia WPR 1.1Pojęcie wspólnej polityki rolnej 1.2Cele ipoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Droga Polski do UE

; edukacja i kształcenie; polityka przemysłowa; małe i średnie przedsiębiorstwa; wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa; telekomunikacja i technologie informacyjne; kultura i polityka audiowizualnapoleca83%
Edukacja europejska

Unia Europejska a polskie rolnictwo

„ Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej, a polskie rolnictwo . Rozważania o korzyściach i kosztach”, W-wa 2002r 3) K. Gorlach, A . Pyrć „Węzłowe kwestie społeczne wsi polskiej w progu XXI wieku”, Kraków 2000rpoleca90%
Wiedza o społeczeństwie

Informacje o UE

rolnictwo (ponad 40% całego budżetu Unii pochłania Wspólna Polityka Rolna ). Restrukturyzacja i modernizacja wsi zapewnia rolnikom spełniającym unijne wymogi szybki i stabilny wzrost ich dochodówpoleca83%
Geografia

Rolnictwo polskie

produkty rolne; · zapewnienie rozsądnych cen dla konsumentów. Wspólna polityka rolna UE opiera się na trzech zasadach: · zasada jednolitości rynku – utworzenie i utrzymanie