profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Gdzie walczył Wojciech Chrzanowskipoleca73%
Historia

Wiosna Ludów - przyczyny, skutki w Europie i Polsce.

WIOSNA LUDÓW 1848 - 1849 r. Przyczyny w Europie - niezadowolenie społeczeństw z ustaleń kongresu wiedeńskiego - domaganie się władzy przez burżuazję w zachodniej Europie - żądanie zjednoczenia we Włoszech i Niemczech (kraje te były...poleca74%
Historia

Przyczyny i skutki Wiosny Ludów na przykładach różnych państw

Wiosna Ludów w Europie to liczne wystąpienia rewolucyjne, mające na celu walkę o wolność, swobodę, niepodległość. Główne cele wystąpień ludów we Francji to przełamanie monopolu władzy i poprawapoleca84%
Historia

Znaczenie Wiosny Ludów.

Wiosna Ludów Wiosna Ludów bardzo wiele znaczyła w Europie . Okres rozkwitania państw, dążenia do niepodległości. Wzrost świadomości narodowościowej pośród chłopów i biedoty. Tworzenie siępoleca80%
Historia

Przyczyny "Jesieni Ludów"1989-1991, jej przebieg i następstwa międzynarodowe.

ludów skończyła się w Polsce 29.XII.1989 wraz ze zmianą w konstytucji, która formalnie zakończyła istnienie PRL. b.)Niemcy(do 3.XI.1991RFN i NRDpoleca83%
Historia

"Bić się czy nie bić? - spór o ocenę polskich powstań narodowych"

niepodległości. Pomimo klęski wydarzenia w Galicji odbiły się szerokim echem w Europie i można je nazwać zalążkiem fali rewolucyjnej okresu Wiosny Ludów . Wiosna Ludów jest to określenie ruchówpoleca85%
Historia

Historia 1815

habsburska (Niemcy, Polacy, Czesi, Ukraińcy, Rumuni, Węgrzy, Włosi, Chorwaci, Słowacy i in.), pojawiły się konflikty na tle narodowym. WIOSNA LUDÓW W EUROPIE 1. a) przyczyny polityczne: -dążenie