profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Funkcje zmysłu wzrokupoleca83%
Biologia

Zmysły człowieka

1. Zmysł wzroku – zdolność do odbierania bodźców świetlnych ze środowiska oraz ogół czynności związanych analizą tych bodźców, czyli widzeniem. Narządem wyspecjalizowanym do rejestrowania obrazu jest oko czyli gałka oczna otoczona aparatem...poleca85%
Biologia

Zmysły.

rejestrowanych przez zmysły , które informują je także o stanie ciała, na przykład czy jest mu za ciepło bądź za zimno, czy jest nieruchome, czy też porusza się. Zmysły działają dziękji specjalnympoleca85%
Filozofia

Zmysły - prawdziwy czy fałszywy obraz rzeczywistości ?

Według encyklopedii zmysły to zdolności zwierząt i człowieka do odbioru i analizy bodźców działających na organizm. Wyróżniamy pięć zmysłów: · wzrok · słuch · dotykpoleca85%
Biologia

Zmysły

czubku języka, słonego smaku zaraz za nimi, po obu stronach języka, a gorzkiego i kwaśnego jeszcze dalej za nimi, z tyłu. Smak współdziała ze zmysłem węchu. Nasze zmysły można czasem zmylić. Spróbuj jeśćpoleca86%
Muzyka

Oddziaływanie muzyki na zmysły człowieka

muzyki na człowieka jest ogromny i powszechnie znany. Muzyka dzięki swej komunikatywności i bezpośredniości oddziaływuje na fizjologię oraz sferę uczuciową naszej psychiki. Może wywoływać u słuchaczypoleca85%
Pedagogika

Spostrzeganie percepcja zmysły receptory

od człowieka Narząd czucia-(receptor) jest to wyspecjalizowana część ciała, wybiórczo odczuwająca pewne rodzaje zmian swego środowiska, nie reagująca natomiast na zmiany innego rodzaju.( np. oko