profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Filozofowie oświeceniapoleca83%
Filozofia

Filozofowie epoki oświecenia w Anglii i Francji

Anglia: Tomasz Hobbes – był XVII w. filozofem angielskim i zakładał: - powziął wyobrażenie, że człowiek nie jest istotą, jaką wyobrażali sobie starożytni ludzie. Przeżył rewolucję burżuazyjną, wychodził z założenia, że...poleca84%
Język polski

Myśliciele oświeceniowi.

Franciszek Maria Aronet (Wolter) - wypowiedział się w formie literackiej - "Kandyd". Głosił w swych utworach kult rozumu ukształtowanego empirycznie. Przyjmował postawę krytycyzmu i sceptycyzmu, był krytykiem tego nurtu oświecenia, który...poleca85%
Język polski

Filozofie oświeceniowe

Filozofie oświeceniowe Immanuel Kant  „Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie”  Poznanie nie jest bezpośrednie i swobodne, postrzeganie przez kategorie (np. czasu)  „Nie rób drugiemu, co tobie nie miłe” jako wyznacznik etyczny...poleca85%
Historia

Południe wieku Oświecenia i stylu rokoko.

1.Zmiany w geografii kultury europejskiej. -Połowa XVIIIw. to punkt szczytowy dominowania w Europie kultury francuskiej: • Czasy Ludwika XIV Europa zapatrzona na Wersal; za Ludwika XV sercem kultury Paryż; Wersal to wzorzec i synonim kultury...poleca83%
Historia

Rola myślicieli i pisarzy oświecenia w kreowaniu nowoczesnego społeczństwa

. łączył krytycyzm z empiryzmem. Oświecenie jako nowa epoka lit. pojawiło się pod koniec połowy CVII w , i trwało do końca CVIII w . Przyczyną pojawieia się nowej epoki { Oświecenia } były przyczynypoleca83%
Język polski

Oświecenie - charakterystyka epoki.

człowieka i świata 1.Okres oświecenia w Polsce można podzielić na trzy fazy: - wczesną - od lat 40. XVII w . do roku 1764; - dojrzałą (zwaną też czasami stanisławowskimi) - lata 1764-1795; - schyłkowąpoleca84%
Historia

Kultura Francji w dobie oświecenia

, hamujących rozwój postępu, nauki i oświaty. Intelektualnym podłożem oświecenia były nasilające się już pod koniec wieku XVII w nauce angielskiej i francuskiej tendencje racjonalistyczne i empirycznepoleca79%
Język polski

Oświecenie w Europie, filozofia, postawy i idee.

1. Ramy czasowe i nazwa epoki : Mianem oświecenia nazywa się okres w historii Europy, a także prąd kulturalny przypadający na lata od 1680 do 1780 roku, czyli pomiędzy barokiem a romantyzmempoleca72%
Język polski

Charakterystyka epok historycznych.

mieszczaństwu możliwość współrządzenia i uczyniła z Anglii wzorcowy kraj dla całej oświeconej Europy. Rok później ukazał się List o tolerancji Johna Locke’a zawierający w zarysie cały program Oświecenia , który