profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Ewolucja biochemiczna

poleca39%
Biologia

Powstanie i rozwój życia na Ziemi

Ziemia wraz z Układem Słonecznym powstała około 4,6 mld lat temu. Narodziny życia na Ziemi poprzedziła ewolucja biochemiczna, podczas której tworzyły się związki organiczne. Ich nagromadzenie umożliwiło tworzenie samo powielających się struktur. Dały one początek pierwotnym prakomórkom. Życie na Ziemi powstało 3,8 mld lat temu. Od tego momentu rozpoczęła się ewolucja biologiczna.poleca82%
Geografia

Charakterystyka ery prekambryjskiej (archaik,proterozoik)

WYDARZENIA GEOLOGICZNE: - Powstanie atmosfery Ziemskiej -Zakrzepłe fragmenty magmy tworzą mikrokontynenty (kratony) -Pod koniec epoki kratony łączą się tworząc jeden kontynent (Pengee I ) -Silnypoleca84%
Geografia

Zrównoważony rozwój.

żarówek, sprzętu AGD, samochodów itp., -zrównoważony rozwój osiedli ludzkich, -ochrona atmosfery przed zanieczyszczeniami takimi jak np. spaliny ? wprowadzanie na rynek samochodów na paliwo ekologicznepoleca84%
Geografia

Omów podział dziejów Ziemi: ery, okresy, fałdowania.

Rozwój świata organicznego Ziemi stał się podstawą podziału dziejów Ziemi na ery okresy i piętra, - W okresie prekambru ok 4,6 mld lat temu powstał glob ziemski, atmosfera i hydrosfera, pojawiło siępoleca84%
Biologia

Poglądy dotyczące powstania życia na Ziemi

powstawaniu gatunków”, miało olbrzymi wpływ na rozwój nauk biologicznych. Naukowe rozwiązanie zagadnienia życia na Ziemi stawało się palącą potrzebą chwili. Haeckel, stojąc na stanowisku ewolucjonizmupoleca82%
Historia

Imperium Romanum – zarys historyczny (powstanie Rzymu, rozwój terytorialny – podboje, ustrój polityczny, gospodarka, społeczeństwo, podział i upadek cesarstwa.

. Pozwalała ona na spokojne ułożenie życia . Za panowania całej dynastii Antoninów (kończy się ona śmiercią Kommodusa w 192 r. n.e.) Rzym przeżywał największy rozkwit zarówno pod względem kulturowym