profil

Zrównoważony rozwój.

drukuj
poleca 84% 438 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Poszukaj przykładów wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego w Polsce:
-ochrona zasobów przyrodniczych, bioróżnorodności,
-selektywna zbiórka odpadów, powstanie sortowni odpadów komunalnych,
-recykling,
-oczyszczanie ścieków,
-używanie filtrów,
-budowa fabryk z dala od rzek, do których mogłyby wpływać zanieczyszczenia,
-oszczędzanie energii poprzez tworzenie technologii optymalizujących zużycie paliw kopalnych oraz wprowadzanie alternatywnych źródeł energii ? wody, wiatru, promieniowania słonecznego, biomasy, geotermii czy też ciepła otoczenia,
-używanie przez obywateli energooszczędnych żarówek, sprzętu AGD, samochodów itp.,
-zrównoważony rozwój osiedli ludzkich,
-ochrona atmosfery przed zanieczyszczeniami takimi jak np. spaliny ? wprowadzanie na rynek samochodów na paliwo ekologiczne,
-bezpieczne wykorzystanie toksycznych substancji chemicznych,
-powstawanie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska (Liga Ochrony Przyrody, Ekofundusz, Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju),
-wykorzystywanie nowych technologii w dziedzinie ochrony środowiska, np. bezodpadowych w produkcji,
-ograniczenie konsumpcjonizmu,
-?turystyka miękka?, np. organizacja obozów harcerskich dla młodzieży,
-obchodzenie Dnia bez samochodu, organizowanie w szkołach akcji ?sprzątania świata?,
-eliminacja użycia freonów,
-redukcja gazów cieplarnianych,
-tworzenie parków narodowych, rezerwatów przyrody w celu ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt,
-racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi,
-ochrona dziedzictwa kulturowego,
-zrównoważony transport ? tworzenie stref pieszo-rowerowych, parkingów dla rowerów,
-aktywizacja jednostek i grup zagrożonych biedą i patologiami,
-ochrona zdrowia ? np. przeprowadzanie bezpłatnych badań,
-drukowanie broszur, książek o ochronie środowiska, ekologii i zrównoważonym rozwoju,
-pozyskiwanie i wykorzystywanie środków finansowych od Unii Europejskiej,
-organizacja konkursów dla młodych obywateli dotyczących ochrony środowiska, wyprawy plenerowe na zajęciach przyrody, uświadamianie od najmłodszych lat o skutkach zaniedbań,
-przedsiębiorstwa ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i finansową za utylizację i powstanie ewentualnych szkód w środowisku z powodu odpadów,
-wprowadzenie szeregu ustaw, np. Ustawa o odpadach z 21 kwietnia 2001r., Ustawa z 11 maja 2001, Ustawa o obowiązku utrzymania porządku i czystości w gminach, a także dokumentów: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, Gminne Plany Gospodarki Odpadami itp.
-zakładanie w budynkach wydajnej instalacji grzewczej oraz zastosowanie termostatów w celu dostosowania temperatury pomieszczenia do panujących na zewnątrz warunków pogodowych,
-oddziaływanie na decyzje konsumentów na wszystkich poziomach.

2. Przedstaw czynniki wpływające na wprowadzanie zasad rozwoju zrównoważonego:
-rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych,
-rozwój organizacji pozarządowych,
-wyedukowane społeczeństwo,
-rosnąca świadomość ekologiczna,
-międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony środowiska,
-działalność organizacji takich jak np. Greenpeace, Przyjaciele Ziemi itp.,
-dotacje, np. z Unii Europejskiej,
-promowanie idei zrównoważonego rozwoju, np. w mediach,
-zmiany o charakterze systemowym, np. wprowadzenie nowych, skutecznych zachęt ekonomicznych,
-dążenie ludzi do poprawy jakości życia.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy