profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Eldoradopoleca84%
Historia

Kolonializm

Kolonializm Na ukształtowanie się dzisiejszej politycznej mapy świata duży wpływ miał okres istnienia wielkich imperiów kolonialnych, zapoczątkowany w epoce Wielkich Odkryć Geograficznych. Kolonializm jest to proces, polegający na podbijaniu i...