profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Egzekucje pozasądowe

poleca68%
Wiedza o społeczeństwie

Łamanie praw człowieka

Przykładów łamania praw człowieka jest wiele; nie istnieje chyba państwo,w którym te prawa nigdy nie były lub nie są łamane. Wśród przyczyn takiego stanu wymienia się czynniki: ekonomiczne, kulturowe, prawne i polityczne. Niestety, nadal są kraje, które nie podpisały podstawowych paktów czy konwencji dotyczących praw człowieka. Rządy autorytarne w wielu krajach nie respektują praw człowieka, zasłaniając się wewnętrzną polityką czy dobrem ogółu. Nie oznacza to jednocześnie, że w krajach...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Łamanie praw człowieka na świecie

Historia Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela powstała 10 grudnia 1948roku, prawie 53 lata temu Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło Deklarację dokumentem wspólnym wszystkich narodów, co było...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Łamanie praw człowieka na Kubie

liczba obrońców praw człowieka poniosła śmierć. Atakowana jest tam polityczna opozycja. Prześladowanym opozycjonistom odmawia się sprawiedliwego procesu. Zdrowie i życie wielu z nich jest zagrożone zpoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Łamanie praw człowieka

. Na pewno nasuwa się pytanie, kto jest odpowiedzialny za łamanie praw człowieka i od kogo powinniśmy domagać się, aby je respektowano. Wydaje mi się, że od nas samych, abyśmy nie zapominali o tychpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Łamanie praw człowieka

Sebastian S. do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Dzień dobry. Mam na imię Sebastian i mam 15 lat. Mieszkam od urodzenia w Tychach. Uczęszczam regularnie do szkoły i nie chodzę napoleca84%
Kulturoznawstwo

Łamanie praw człowieka w Azji

Łamanie Praw człowieka w Azji. Pojęcie " prawo człowieka " reprezentuje stanowisko, zgodnie z którym każdemu człowiekowi niezbywalne i nienaruszalne są prawa, które wynikają z jego godności i sąpoleca85%
Historia

Łamanie praw człowieka w PRL-u

tylko tzw. Jedna lista. Jedna lista to taka na której widniały nazwiska tylko Komunistów. Dlatego Komunizm utrzymywał się w Polsce tak długo. Wszystkie te czynniki wpływały na łamanie praw człowieka