profil

Łamanie praw człowieka

poleca 68% 456 głosów

Przykładów łamania praw człowieka jest wiele; nie istnieje chyba państwo,w którym te prawa nigdy nie były lub nie są łamane. Wśród przyczyn takiego stanu wymienia się czynniki: ekonomiczne, kulturowe, prawne i polityczne.

Niestety, nadal są kraje, które nie podpisały podstawowych paktów czy konwencji dotyczących praw człowieka. Rządy autorytarne w wielu krajach nie respektują praw człowieka, zasłaniając się wewnętrzną polityką czy dobrem ogółu. Nie oznacza to jednocześnie, że w krajach demokratycznych prawa te są przestrzegane zawsze i wszędzie. Poniżanie ludzi, nieludzkie traktowanie, zmuszanie do służby wojskowej bez względu na wyznawane poglądy obywatela, dyskryminowanie kobiet i dzieci to tylko nieliczne przykłady łamania praw człowieka. Można je, niestety, mnożyć i podawać w nieskończoność, choć wiele milionów ludzi i setki organizacji na świecie walczą o te prawa.

W raporcie przygotowanym przez Amnesty International w roku 2000 wymienione zostały najbardziej powszechne przykłady łamania praw człowieka.

Przykłady łamania praw człowieka
egzekucje pozasądowe Potwierdzone lub przypuszczalne pozasądowe egzekucje wykonano w 1999 roku w 38 krajach.
zaginięcia Ludzie „znikali” lub określano ich jako „zaginionych”w 37 krajach.
tortury i znęcanie się Według doniesień, w 132 krajach miały miejsce przypadki torturowania lub znęcania się przez organa bezpieczeństwa, policję lub inne władze państwowe.
więźniowie sumienia Potwierdzone lub prawdopodobne przypadki więzienia osób ze względu na ich przekonania i wiarę w 61 krajach.
nieuczciwe procesy W 51 krajach więźniowie polityczni poddani byli w 1999 roku nieuczciwym procesom sądowym.
zatrzymanie bez postawienia zarzutów lub wszczęcia postępowania sądowego Przypadki samowolnego aresztowania i zatrzymania osób lub bezprawnego przetrzymywania bez postawienia zarzutów lub wszczęcia postępowania sądowego odnotowano w 63 krajach.
kara śmierci W 31 krajach wykonano karę śmierci. Co najmniej w 63 krajach znajdowali się więźniowie z wyrokiem kary śmierci.
łamanie praw człowieka przez uzbrojone ugrupowania opozycyjne Uzbrojone ugrupowania opozycyjne w 46 krajach dopuściły się naruszenia praw człowieka poprzez rozmyślne i świadome zabójstwa osób cywilnych,tortury i porywanie zakładników.
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 2 minuty