profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Dzieci niesłyszącepoleca87%
Pedagogika

Krąg tematyczny

DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNApoleca86%
Pedagogika

Omów zalety integracyjnych form wychowania i kształcenia dzieci niesłyszących

Celem integracji jako ruchu społecznego i edukacyjnego zarazem, jest przeciwdziałanie tendencjom segregacyjnym, izolacyjnym, nieakceptowania stygmatyzacji, nietolerancji i dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Integracja wyraża się w takim...poleca84%
Język polski

Renesansowość fraszek.

Fraszka - (wł. Frascio) - gałązka, figlik, facecja - krótki, żartobliwy utwór, wywodzący się od starożytnego epigramatu. J. Kochanowski podejmuje szeroki krąg tematyczny : życie dworskie ("Do gór ipoleca85%
Język polski

Życiorys Adama Asnyka

dzięki obronie wiary. Drugi krąg tematyczny to liryka erotyczna, charakteryzująca się prostotą przekazu i precyzyjną konstrukcją wiersza. Niespełnione uczucie zawieszone jest między pierwszym zauroczeniempoleca85%
Socjologia

Prawa człowieka w Polsce.

7. Podobieństwo codziennych spraw 8. Stałe styczności osobiste 9. Podobny styl życia Krąg społeczny to zespół osób o zmiennym składzie spotykających się stale i utrzymujących stałe