profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Dyrektor kołchozu

poleca100%
Słownik postaci historycznych

Łukaszenka Aleksander

Urodził się i wychował we wsi Kopys, w obwodzie witebskim. Absolwent Instytutu Nauczycielskiego w Mohylewiei Białoruskiej Akademii Rolniczej w Mińsku.W 1974 wstąpił do KPZR. W latach 1987–94 dyrektor kołchozu. W latach1990–94 deputowany do Rady Najwyższej BSSR, w 1991 poparł pucz G. Janajewa. Przeciwnik rozpadu ZSRR, jako jedyny poseł głosował przeciwko ratyfikacji traktatu białowieskiego, na mocy którego Białoruś uzyskała niepodległość. Od 1994 prezydent republiki. W kampanii wyborczej...



poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Premierzy i prezydenci

Prezydenci państw Europeiskich Austria Heinz Fischer (od 2004) (Partia Socjaldemokratyczna) Białoruś Aleksander Łukaszenka (lipiec 1994- ...) Bułgaria 22 stycznia 2002 Georgi Pyrwanow Chorwacja



poleca83%
Polityka

Napisz przemówienie oceniające miniony wiek .

zacofanych .Nie wszyscy umieją czytać i pisać . Wciąż na świecie rządzą tacy ludzie jak Castro i Husajn czy prezydent Łukaszenka . W minionym stuleciu wyginęło setki tysięcy gatunków roślin i



poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Prezydenci Europy

-Głowa: Albert II Szef rządu: Guy Verhofstadt Bośnia i Hercegow-Głowa: B. Belkić, Ż. Radiszić, J. Kriżanović Szef rządu: Dragan Mikerević Białoruś-Głowa: Alaksandr Łukaszenka Szef rządu



poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Rewolucja dżinsowa i pomarańczowa

i Aleksander Kazulin, kandydaci na stanowisko prezydenta. Prezydent Alaksandar Łukaszenka już wcześniej zapowiedział, że protesty podobne do tych, które miały miejsce podczas rewolucji