profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Drogi zakażenia HIVpoleca87%
Biologia

Jak definiuje się skrót AIDS?

Terminem AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) oznacza się chorobę określoną jako zespół nabytego upośledzenia odporności. Układ odpornościowy zwalcza zakażenia. Jeżeli Twój organizm zaatakowany jest przez drobnoustroje wywołujące takie...poleca85%
Biologia

AIDS

Najważniejsze fakty z historii badań nad AIDS i HIV 1981: W Los Angeles rozpoznano u pięciu uprzednio zdrowych homoseksualistów zapalenia płuc wywołane przez Pneumocystis carinii z towarzyszącą kandydozą ( u trzech z nich in vitro stwierdzono...poleca92%
Biologia

AIDS

AIDS jest chorobą wywołaną przez wirusa HIV, który uszkadza układ odpornościowy organizmu ludzkiego, w wyniku, czego dochodzi do zakażeń różnymi drobnoustrojami lub rozwoju pewnego rodzaju nowotworów. AIDS- zespół nabytego upośledzenia...poleca87%
Biologia

Aids

AIDS (ang. aquired immunodeficiency syndrome) oznacza zespół nabytych niedoborów immunologicznych. Jest to schorzenie układu immunologicznego spowodowane zakażeniem wirusem HIV (ang. human immunodeficiency virus). HIV jest retrowirusem, co...poleca86%
Biologia

Czy współczesne mieszkanie, praca, nauka z nosicielem HIV jest zagrożeniem dla ludzi zdrowych

Czy współistnienie z osobą zarażoną wirusem HIV stanowi zagrożenie? Czy obawa kontaktu, oraz napiętnowanie, jakim poddawani są nosiciele, ma racjonalne wytłumaczenie? Czy przypadkowy kontakt fizyczny jest powodem do niepokoju? Na te pytania...poleca85%
Biologia

AIDS

Drogi zakażenia· Seksualna (homo- i heteroseksualna) · Krwiopochodna · Wertykalna ( wewnątrzmaciczna, okołoporodowa, w następstwie karmienia piersią) · Poprzez transplantacje · Poprzez sztuczne zapłodnienie· W ostatnich latach znacznie obniżyło...poleca86%
Biologia

AIDS

Skrót AIDS oznacza nabyty zespół upośledzenia odporności - w języku angielskim Acquired Immune Deficiency Syndrome. CO WYWOŁUJE AIDS? Chorobę tę wywołuje wirus zwany w języku angielskim HIV (Human Immunodeficiency Virus - ludzki wirus...