profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Doktryna reakcyjnapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polityka

Polityka-przejaw życia społecznego sztuka rządzenia państwami oraz utrzymywania i rozwijania stosunków międzynarodowych; zasady i plany postępowania osób sprawujących władzę program polityczny rozmieszczenie w czasie i przestrzeni celów...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Demokracja, doktryny, kultura polityczna- ściąga

doktryna ? spój. syst. pogląd, twierdzeń, założeń, które są podstaw koncepcji naukowych. Program polityczny ? dostosowanie doktryny do aktualnej sytuacji społecznej , politycznej i ekonomicznej. Doktryna polityczna? uporząd zbiór poglądów...poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Rozdział II :Polityka-Operon

I Współczesne doktryny polityczne: 1.Pojecie doktryn politycznych: Doktryna polityczna jest konkretyzacją i deologii, która określa sens polityki oraz zawiera podst. poglądy dotyczące funkcjonowania społeczeństwa i państwa. 2.Rodzaje doktryn...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Od Człowiek jako istota społeczna do Zadania prezydenta - ściąga!!!

Socjalizacja (łac. socialis = społeczny) to proces (oraz rezultat tego procesu) nabywania przez jednostkę systemu wartości, norm oraz wzorów zachowań, obowiązujących w danej zbiorowości. Socjalizacja trwa przez całe życie tej jednostki, lecz w...poleca85%
Finanse i bankowość

Polityka kredytowa

Polityka kredytowa - teoria i przykładowe zadaniapoleca85%
Makroekonomia

Polityka ekonomiczna Polski

tresc w załącznikupoleca85%
Prawo międzynarodowe

Polityka gospodarcza- pojęcia

Najważniejsze pojęcia polityki gospodarczejpoleca85%
Makroekonomia

Polityka rolna - WSPARCIE DLA ROLNICTWA (wykłady)

WSPARCIE DLA ROLNICTWApoleca86%
Finanse i bankowość

Ściągi z przedmiotu polityka kredytowa

w załączniku treść