profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dobre uczynkipoleca89%
Język polski

Ciemności - negatywne zdarzenia i sytuacje współczesnego świata.

Drogie dziewczyny Na pewno zauważyłyście wiele ‘’ciemności’’, które nagromadziły się nad światem przytajcie ten list! 1.Ciemności zgromadzone nad światem to wszystkie zjawiska, sytuacje, które odbierają ludziom radość życia. Np. bezrobocie -...poleca85%
Język polski

„Mieć jest o tyle istotne, o ile wzbogaca twoje być" - JP2

W pełni zgadzam się z myślą Jana Pawła II wyrażoną w temacie, że: „mieć jest o tyle istotne, o ile wzbogaca twoje być. Fakt ten chcę udowodnić w mojej pracy. Zanim jednak do tego przystąpię, chciałabym trochę bardziej rozwinąć te myśl. Papież...poleca86%
Teologia

Cnota Nadziei w Świętej Rodzinie.

Cnoty Nadziei i Miłości w Świętej Rodzinie Nadzieja jak pisze ks. Jan Berthier jest filarem, na którym opiera się gmach naszego zbawienia. Fundamentem tej budowli jest wiara, filarem nadzieja. Święta Rodzina również i pod tym względem jest naszym...poleca84%
Język polski

Czy warto pomagać kolegom w nauce ?

Zastanówmy się nad tematem tej pracy :?Czy warto pomagać kolegom w nauce??. Uważam, że powinno się pomagać kolegom w nauce zawsze, gdy jest im potrzebna pomoc. Pamiętajmy o tym, że warto pomagać, gdyż być może i my będziemy kiedyś potrzebowali...poleca83%
Język polski

Człowiek potrzebuje dobra i do niego dąży

Każdy człowiek potrzebuje dobra i do niego dąży. Dobro według,, Słownika współczesnego języka polskiego”, to:,, Wartości odbierane jako zgodne z kodeksem moralnym człowieka, a także uczynki dające dowód uznawania tych wartości”. Każdy...poleca85%
Język polski

Cnota - zadania z podręcznika

Zadanie 1 Słowo „cnota” przypisujemy głównie młodym kobietom dla określenia niewinności. Często mówi się: „cnota dziewicza” ; „ona cnotę straciła”. Słowo cnota najwyraziściej dostrzegamy w naszym języku, w innych brak jego odpowiednika. Wyraz ten...poleca84%
Język polski

Kazania jako forma pouczenia

Kazanie ma jedno znaczenie. Jest to przemówienie o treści religijnej wygłaszane przez kapłana podczas nabożeństwa. Kapłan zazwyczaj w kazaniu komentuje ewangelie, wykłada podstawy wiary bądź przekazuje pouczenia moralne. Podczas kazania kapłan...