profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Dewaluacja

polecab/d
Słownik motywów literackich

Symbol dewaluacji wartości

Pogrzeb Bucholca – potentata finansowego, wielkiego fabrykanta – w Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta jest symbolem równości wszystkich wobec śmierci (nawet taki bogacz musi umrzeć!), ale także manifestacją potęgi i bogactwa przemysłowca. Pogrzeb ten gromadzi tłumy, urządzony jest z wielkim przepychem, pokazuje potęgę i zarazem kruchość pieniądza. Przede wszystkim jednak staje się symbolem bezduszności łódzkiej i dewaluacji wszelkich wartości w tym przeklętym mieście. Kiedy...

poleca100%
Słownik języka polskiego

Dewaluacja

rzecz. ż (ekon.) obniżenie wartości pieniądza w stosunku do walut zagranicznych, dewaluacja jest przeprowadzana zazwyczaj przez bank centralny danego państwa. (pot.) obniżenie wartości i znaczenia poglądów idei, norm (np. dewaluacja norm społecznych, dewaluacja pojęć patriotycznych itp.).   (w zn. 1.) O dewaluacji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) w danym kraju decydują organy państwowe odpowiedzialne za stabilność waluty. (w zn. 2.) Od wielu lat mówi się w Polsce o...



poleca81%
Wiedza o społeczeństwie

System polityczny państwa polskiego

Po co ludŹom Państwo Państwo - polityczna, suwerenna, terytorialna i obligatoryjna organizacja społeczeństwa. Organizuje i koordynuje prace dużych grup społecznych - inaczej - związek ludzi zamieszkujących jakieś terytorium i podlegających...



poleca93%
Ekonomia

Ekonomia - ściąga.

Bilans handlowy jest to wartość eksportu netto. Gdy eksport jest większy od importu, występuje nadwyżka handlowa. Gdy import przewyższa eksport, gospodarka wykazuje deficyt handlowy. [ Jeżeli gospodarstwo domowe ma wyższe wydatki niż dochody, to...



poleca85%
Język polski

Jakie wartości zabrałbyś w wędrówkę w XXI wiek?

dzisiejsze pojęcie wartości definiuje to samo co przed laty? Otóż nie. Obecnie spotykamy się ze zjawiskiem dewaluacji , czy degradacji wartości , które kiedyś uważane były za szlachetne. Przykładem tego