profil

System polityczny państwa polskiego

poleca 81% 762 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Po co ludŹom Państwo

Państwo - polityczna, suwerenna, terytorialna i obligatoryjna organizacja społeczeństwa. Organizuje i koordynuje prace dużych grup społecznych - inaczej - związek ludzi zamieszkujących jakieś terytorium i podlegających władzy.

Suwerenny - niezależny władca - wyróżniamy dwa sposoby :

*Suwerenność zewnętrzna państwa - niezależny dla innych państw i organizacji międzynarodowych.

*Suwerenność wewnętrzna państwa- ustanawia prawa w poblizu swojego teryterium i sprawuje tam władze.

Obywatelstwo - przynależność do państwa na podstawie jego przepisów.

Cudzoziemcy - ludzie z obywatelstwem innego kraju niż tego w którym obecnie mieszkają.
Bezpaństwowcy - ludziebez obywatelstwa.

W Polsce obywatelem może zostać osoba :
* której rodzice są polakami (lub jedno z nich),
* która zawarła małżeństwo z polakiem,
* mieszkająca w polsce od 5 lat,
* narodowości polskiej , która mieszkała w innym państwie ale wróciała do kraju.


Naród - wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzona w procesie dziejowym, przejawiająca się w świadomości swych członków.

Budżet państwa

Podatki - pieniądze który każdy obywatel musi oddać państwu na podstawie przepisów.
Rodzaje podatków :
*dochodowe-
- podatek od dochodów dla osób fizycznych ,
- podatek od dochodów dla osób prawnych.
*od sprzedaży-
-VAT (od towarów i usług),
-Akcyza

Dochód NETTO = dochód BRUTTO - (podatek ubezpieczenie)
Ubezpieczenie społeczne obejmuje :
* ubezp. EMERYTALNE
* ubezp. RENTOWE
* ubezp. CHOROBOWE
* ubezp. WYPADKOWE
* ubezp. ZDROWOTNE

Budżet państwa - przewidywane roczne dochody państwa oraz wydatki konieczne dla zaspokojenia potrzeb państwa i jego mieszkańców.

Deficyt budżetowy państwa - stan finansowy , w którym dochody państwa są mniejsze niż wydatki.

System pieniężno -bankowy RP
Waluta - jednostka pieniężna
Kurs tej waluty ustala Narodowy Bank Polski ,a w kształtowaniu tej waluty ważną role odgrywa Rada Polityki Pieniężnej RP.

Dewaluacja - spadek realnej wartości pieniądza.

W Polsce jednostka pieniężną jest ZŁOTY = 100 groszy

Kiedyś 1 zł = 10 000 starych złotych
Ludzie byli milionerami xD:D

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty