profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Depopulacjapoleca85%
Geografia

Migracja

Migracja oznacza przemieszczanie się ludności prowadzącej do zmiany miejsca pobytu tymczasowo lub na stałe. Ze względu na przyczynę wyróżniamy migracje: 1.Migracje ekonomiczne czyli chęć poprawy warunków życia 2.Migracje społeczne np....poleca84%
Geografia

Geografia społeczno-ekonomiczna Polski - podział administracyjny i ludność

Podziała administracyjny naszego kraju jest trójstopniowy. Jednostkami najwyższego rządu są województwa, w ich skład wchodzą powiaty, a te z kolei dzielą się na gminy. W latach 1946 - 1975 obowiązywał podział na województwa, powiaty i gminy. W...poleca84%
Geografia

Ludność, obszar, kręgi kulturowe, emigracje

Rodzaje obszaru: EKUMENA ? obszary zamieszkałe o dużej gęstości zaludnienia. PARAEKUMENA ? obszary zamieszkane o małej gęstości zamieszkania (Mongolia); SUBEKUMENA ? obszary zamieszkane czasowo, okresowo (np. hale górskie); ANEKUMENA ? obszary...poleca83%
Geografia

Sieć osadniczna, migracja, urbanizacja, miasto, rolnictwo

Ściąga z załączniku:) Sieć osadnicza, migracja , urbanizacja, miasto, rolnictwopoleca85%
Historia

Migracja Żydów do Wielkiej Bytanii (migracja ze wschodniej europy od 1881 do 1924)

Praca po angielsku, jeszcze nie oceniona, jest kilka bledow gramatycznych, ale genralnie to praca spoko, wraz z bibliografia. Nie posiadam polskich znakow, za co z gory przepraszampoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Migracja Polaków do Wielkiej Brytanii - fenomen pozytywny czy negatywny?

Migracja Polaków do Wielkiej Brytanii - fenomen pozytywny czy negatywny?poleca86%
Język polski

Migracja na wieś jako nowe zjawisko społeczne.

Migracja , czyli przemieszczanie się mas ludzi z jednego miejsca do drugiego, jest typowym zjawiskem które występowało, występuje i będzie występować w każdym kraju, czy narodzie. Migracja często jestpoleca84%
Geografia

Migracja

czy mongolskich). Często kończyły się one podbojem cudzych ziem i grabieżą zamieszkałej na niej ludności. W średniowieczu występowała migracja pewnych warstw społecznych (kupców, chłopów