profil

Migracja

poleca 84% 1490 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PRZYCZYNY MIGRACJI
- poprawa warunków życia
- znajdowanie pracy
- schronienie przed prześladowaniami politycznymi
- tolerancja dla własnych poglądów
- pielgrzymki do miejsc kultu (charakter religijny);
- konflikty religijne;
- wyjazdy turystyczne i służbowe;
- przesiedlenia z obszarów klęsk żywiołowych;
- powstawanie nowych ośrodków przemysłu;
- odkrycia geograficzne;
- zmiana granic.

SKUTKI MIGRACJI
- zmniejszenie przyrostu rzeczywistego,
- drenaż mózgów
- rozbicie rodzin
- starzenie się społeczeństwa
- promocja Polski za granicą
- złagodzenie bezrobocia w kraju.

Liczba migracji zewnętrznych nie jest w pełni znana ze względu na to, że wiele krajów nie prowadzi takiej statystyki. Ogólnie wiadomo, że w Europie Zachodniej na stałe i okresowo przebywa ok. 5 mln obcokrajowców. Najwięcej imigrantów przyjmują kraje Europy Zachodniej (Niemcy, Francja, Włochy) ponadto USA i Kanada. DO Europy Zachodniej napływa głównie ludność z Europy Środkowej i Wschodniej, Afryki Północnej oraz innych krajów byłych kolonii. Do USA i Kanady emigruje głównie ludność z Meksyku i z wysp Morza Karaibskiego, a także z Europy Środkowej, Wschodniej i z Rosji.

Istnieją kraje emigracyjne, z których ludność odpływa oraz kraje imigracyjne, które ludność przyjmują. W krajach wysoko rozwiniętych (imigracyjnych) następuje przyrost rzeczywisty ludności, rośnie liczba stosunkowo taniej, wykwalifikowanej siły roboczej i liczna specjalistów różnych branż. Systematycznie podnoszący się w krajach poziom produkcji pociąga za sobą redukcję liczby pracowników, co powoduje wzrost rodzimego bezrobocia. Nadmierny napływ cudzoziemców wywołuje dużą konkurencyjność na rynku pracy, co z kolei prowadzi do napięć społecznych, a nawet zjawisk agresji wobec cudzoziemców, np. w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji.

Wędrówki ludów, czyli przemieszczanie się licznych rzesz ludzkich z kraju do kraju w poszukiwaniu lepszych warunków życia pracy, schronienia przed prześladowaniami politycznymi, rasowymi i narodowościowymi, są znane od wieków. W odległej przeszłości miały one przede wszystkim na celu zasiedlenie wolnych obszarów ziemi (wędrówki ludów celtyckich, germańskich czy mongolskich). Często kończyły się one podbojem cudzych ziem i grabieżą zamieszkałej na niej ludności. W średniowieczu występowała migracja pewnych warstw społecznych (kupców, chłopów, rzemieślników i rycerstwa). Czasy nowsze przyniosły migracje z przyczyn politycznych, np. we Francji w okresie Wielkiej Rewolucji czy w Polsce po rozbiorach i powstaniach narodowych w XIX w. Wtedy Polacy udawali się na emigrację, chcąc uniknąć prześladowań, więzienia lub zsyłki na Sybir. Wielkie ruchy migracyjne zostały wywołane przez II wojnę światową. Złożyły się na nie deportacje ludności na Sybir, wywóz ludności na prace przymusowe do Niemiec i ucieczki przed terrorem okupanta. Po zakończeniu wojny nastąpiły masowe ruchy repatriacyjne ludności, spowodowane zwłaszcza zmianami granic. Osobnym zjawiskiem były tu dobrowolne wybory statusu emigranta, zwłaszcza Polaków obawiających się represji w nowej rzeczywistości politycznej i społecznej kraju. Z tej przyczyny wielu Polaków obrało za swoją drugą ojczyznę USA. Główne czynniki powodujące emigrację mają obecnie charakter ekonomiczny. Część mieszkańców krajów biedniejszych stara się przenieść do krajów wysoko rozwiniętych Ameryki Północnej, Australii i Europy Zachodniej. Przemieszczanie się ludności jest też spowodowane niestabilnością polityczną i ekonomiczną w krajach Europy Wschodniej i Azji rozbudzeniem nacjonalizmów w państwach, które po roku 1990 uzyskały niepodległość. W drugiej połowie XX w. szybko powiększyła się niekontrolowana migracja. Z powodu pojawiającego się poczucia zagrożenia życia oraz trudnych warunków materialnych wielu ludzi decydowało się na los uchodźców. Kraje Ameryki Północnej, Europy Zachodniej i Australii stawiają przeszkody nielegalnej imigracji przez uszczelnianie granic, ostrą politykę wizową, nieudzielanie zezwoleń na pracę, tworzenie specjalnych obozów dla uchodźców, a przede wszystkim przez deportację. Obrona przed żywiołową migracją wynika nie tylko z obawy pojawienia się związanych z nią trudności ekonomicznych, konieczności zwiększania wydatków na budownictwo mieszkaniowe, zasiłki socjalne, ochronę zdrowia, ale również z lęku o wzrost patologii społecznych, przestępczości, jakie nieraz się z nią łączą. Różnice w osiągniętym poziomie rozwoju gospodarczego, standardzie życia społeczeństw poszczególnych krajów będą nasilały migracje we współczesnym świecie, przy czym będą się odbywały z południa na północ i ze wschodu na zachód. Kontrolowana migracja przyczynia się do rozwoju gospodarczego bogatych krajów. Uzupełnia ona braki spowodowane sytuacją ujemnego przyrostu naturalnego w tych krajach. Zapewnia tanią siłę roboczą, często o dużych kwalifikacjach zawodowych, stwarza wielokulturowość i wzbogaca życie duchowe poszczególnych narodów

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem
Komentarze (1) Brak komentarzy

he he :)) dobre:)) ratuje mi to życie dziękować:)

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata