profil

Teksty 9
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Definicja człowiekapoleca85%
Socjologia

Socjologiczna koncepcja człowieka i osobowości

SOCJOLOGICZNA KONCEPCJA CZŁOWIEKA I OSOBOWOŚCI Socjolog musi zajmować się zagadnieniem osobowości ludzkiej, ponieważ życie społeczne jest zespołem zjawisk i procesów zachodzących miedzy ludźmi. Zatem cechy ludzkie wzajemnie na siebie oddziałujące...poleca83%
Język polski

Cogito ergo sum - myślę więc jestem?

Cogito ergo sum – myślę więc jestem, jest sentencją znanego filozofa i matematyka Rene Descartes’a – Kartezjusza. Zgodnie z tymi słowami ludzki umysł jest warunkiem naszej egzystencji i życia w świecie jaki oglądamy na co dzień. Otrzymaliśmy...poleca85%
Filozofia

Człowiek

W pracy tej próbuję znaleść odpowiedź na pytanie ,,Kim jest człowiek?".poleca85%
Język polski

„Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą”. Uczyń powyższe motto punktem wyjścia do rozważań na temat człowieka.

W słownikowej definicji człowiek należy do gromady ssaków, a oprócz różnic fizjologicznych odznacza się m.in. tworzeniem kultury, zdolnością do abstrakcyjnego myślenia oraz decydowania o swoim postępowaniu, a także zdolnością do uczuć wyższych. Te...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika I rok

chrześcijańskich podstawach filozoficznych i światopoglądowych, światopoglądowych także na wychowawczej doktrynie kościoła. Koncepcja zakłada pełne rozwijanie osobowości wychowanka jako człowieka by mógł on siępoleca86%
Pedagogika

Cele a celowość wychowania

człowieka , który nazywamy ideałem wychowania. 2. Ideał wychowania to zarys pożądanej osobowości jednostki, powstającej pod wpływem działania procesów wychowawczych. W wychowaniu niemożliwe jestpoleca85%
Socjologia

Ściaga z socjologii

kooperacji z innymi ludźmi zaczyna uczestniczyć w tworzeniu rzeczywistości. KONCEPCJE TEORETYCZNE CZŁOWIEKA JAKO ISTOTY SPOŁECZNEJ - KONCEPCJA NATURALISTYCZNA-człowiek jest przedstawicielem gatunku. Jestpoleca85%
Pedagogika

Współczesne prądy i kierunki w pedagogice XX wieku - charakteryzacja

), również odgórnym kształtowaniem osobowości młodego człowieka . Postmoderniści odrzucają urabianie, odwołują się do źródeł i tekstów popularnych, popularnych min. Bazują na symptomach subkultur, odwołująpoleca86%
Pedagogika

Pedagogika ogólna

o ludzkiej duchowości" 3. Kultura ? to dzieło człowieka , koncepcja piramidalna a) wartości kultury duchowej ? rozwój osobowości , coś ważnego w wychowaniu, np. nauka zmierzająca do poznawania