profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Czynności życiowe grzybów

poleca25%
Biologia

Budowa i czynności życiowe grzybów

Cechuje je różnorodność form, heterotroficzny sposób odżywiania, ciało zbudowane z nitkowatych strzępek, obecność chityny w ścianie komórkowej i glikogenu jako materiału zapasowego oraz swoiste sposoby rozmnażania płciowego. Żyją na całej Ziemi, głównie w środowiskach lądowych.

poleca70%
Biologia

Budowa i czynności życiowe grzybów

Cechuje je różnorodność form, heterotroficzny sposób odżywiania, ciało zbudowane z nitkowatych strzępek, obecność chityny w ścianie komórkowej i glikogenu jako materiału zapasowego oraz swoiste sposoby rozmnażania płciowego. Żyją na całej Ziemi, głównie w środowiskach lądowych. Budowa Nieliczne grzyby mają ciało zbudowane z jednej, jednojądrowej komórki. Większość zbudowana jest z wielojądrowych lub wielokomórkowych, nitkowatych, rozgałęzionych struktur zwanych strzępkami, których splot...poleca84%
Biologia

Komórka i jej budowa

wszystkie czynności życiowe kom.; Plazmodesma - cienkie kanaliki ściany kom. łączące sąsiadujące kom. Plastydy - wystepuje tylko w kom. roslin: proplastydy - młoda stadia w rozwoju wszystkichpoleca85%
Biologia

Morfologia drobnoustrojów (budowa drobnoustrojów)

życiowe Odżywianie-(samożywne i cudzożywne) jest to dostarczenie organizmowi złożonych związków organicznych (węglowodorów, lipidów, białek), stanowiący punkt wyjścia do syntezy wszystkichpoleca75%
Biologia

Zagadnienia maturalne z biologii

współczesnych bakterii - Funkcje życiowe i ekologia bakterii - Podstawowe funkcje życiowe bakterii (odżywianie, oddychanie, rozmnażanie się) - Rola bakterii w cyklach biogeochemicznych węgla i azotu 3poleca77%
Biologia

Budowa komórki roślinnej i zwierzęcej , porównanie komórki jądrowej i bezjądrowej.

czynności życiowe . Do Procaryota zaliczamy sinice i bakterie.Kształt komorki jest mało zróżnicowany , najczęściej kulisty ,pałeczkowaty lub przybiera postać spiralnie wygiętego walca ; bardzo rzadko jest