profil

Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Czynniki biotyczne środowiska

poleca50%
Biologia

Organizmy i ich środowisko

Kategoria: Ekologia i ochrona środowiska

Środowisko to zespół czynników abiotycznych i biotycznych oddziałujących na organizm. Czynniki abiotyczne związane są ze składem chemicznym oraz stanem fizycznym środowiska. Spośród nich największe znaczenie dla organizmów mają światło, temperatura, wilgotność i opady atmosferyczne, zawartość soli mineralnych w glebie, jej pH i zasolenie, ruch powietrza. Czynniki biotyczne obejmują oddziaływania, których źródło stanowią inne organizmy. Są to oddziaływania wewnątrz i...