profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym zajmuje się radnypoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Radni samorządu terytorialnego

Rada gminy jest podstawowym organem samorządu gminnego, wyłonionym w drodze wyborów. Jest wiec zasadnicza forma demokracji pośredniej w gminie. Ordynacja normuje sprawy zasad prawa wyborczego, podziału terytorialnego dla celów wyborów, sprawy...poleca85%
Administracja

Samorząd terytorialny

apoleca85%
Administracja

Prawo samorządu terytorialnego

PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Samorząd ? określa się formą decentralizacji administracji albo administracją sprawowaną przez korporację. Przepisy prawa powierzają wykonywanie administracji niepoleca80%
Prawo administracyjne

Organy jednostek samorządu terytorialnego

państwa obywatelskiego, którego społeczna wiarygodność i administracyjna sprawność prowadzi do bezpośredniego udziału obywateli w sprawowaniu władzy. Rozwój samorządu terytorialnego wymaga dalszejpoleca81%
Samorząd terytorialny

Gmina, jako przykład jednostki samorządu terytorialnego.

umożliwia przeniesienie części zadań administracji państwowej na mniejsze jednostki takie jak: województwa, powiaty, czy gminy. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina (od niem. Gemeinepoleca84%
Prawo

Budżet lokalny i zasady jego tworzenia

poprzedzającego rok budżetowy), - komisje organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego , radni , przedstawiciele sołectw (w gminach) mogą składać organowi wykonawczemu wnioski dotyczące projektupoleca88%
Administracja

Samorząd terytorialny (wshe Włocławek dr Nowicki)

publicznej 3. Pojecie samorządu terytorialnego 2 rodzaje samorządów: -powszechny / terytorialnej/ -specjalny Samorząd terytorialny - 3 podstawowe elementy samorządu terytorialnego / powszechnego