profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Obowiązki radnegopoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Radni samorządu terytorialnego

Rada gminy jest podstawowym organem samorządu gminnego, wyłonionym w drodze wyborów. Jest wiec zasadnicza forma demokracji pośredniej w gminie. Ordynacja normuje sprawy zasad prawa wyborczego, podziału terytorialnego dla celów wyborów, sprawy...poleca85%
Administracja

Samorząd terytorialny

apoleca82%
Samorząd terytorialny

Gmina, jako przykład jednostki samorządu terytorialnego.

umożliwia przeniesienie części zadań administracji państwowej na mniejsze jednostki takie jak: województwa, powiaty, czy gminy. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina (od niem. Gemeinepoleca85%
Administracja

Prawo samorządu terytorialnego

PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Samorząd ? określa się formą decentralizacji administracji albo administracją sprawowaną przez korporację. Przepisy prawa powierzają wykonywanie administracji niepoleca81%
Prawo administracyjne

Organy jednostek samorządu terytorialnego

państwa obywatelskiego, którego społeczna wiarygodność i administracyjna sprawność prowadzi do bezpośredniego udziału obywateli w sprawowaniu władzy. Rozwój samorządu terytorialnego wymaga dalszejpoleca88%
Administracja

Samorząd terytorialny (wshe Włocławek dr Nowicki)

publicznej 3. Pojecie samorządu terytorialnego 2 rodzaje samorządów: -powszechny / terytorialnej/ -specjalny Samorząd terytorialny - 3 podstawowe elementy samorządu terytorialnego / powszechnegopoleca86%
Analiza rynku

Podstawy realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego

wielkości, rodzajów i struktury inwestowania w aktywa i niewątpliwie decydują one o przyszłości gminy. Inwestycje jednostek samorządu terytorialnego można podzielić według kryterium rodzaju