profil

Teksty 10
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Radny

polecab/d
Słownik etymologiczny języka polskiego

radny

1. ‘członek rady’; 2. stpol. (XV w.) ‘roztropny, mądry, rozważny’

poleca100%
Słownik języka polskiego

Radny

przym. (w funkcji rzecz.) m osoba wybrana do reprezentowania miejscowej społeczności w radzie miasta, gminy, osiedla itp.   Pan Krzysztof sprawuje funkcję radnego (D. lp, ident. w B. lp) w Radzie Miasta i właśnie zgłosił projekt ochrony terenów zielonych. Część radnych (D. lm, ident. w B. i Ms. lm) wyraziła poparcie dla projektu. Radna (M. lp, ż) Alina Nowak podzieliła wątpliwości pozostałych radnych (D. lm), uważających, że zwiększenie terenów zielonych w mieście wpłynie na...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Radni samorządu terytorialnego

Rada gminy jest podstawowym organem samorządu gminnego, wyłonionym w drodze wyborów. Jest wiec zasadnicza forma demokracji pośredniej w gminie. Ordynacja normuje sprawy zasad prawa wyborczego, podziału terytorialnego dla celów wyborów, sprawy...poleca85%
Administracja

Samorząd terytorialny

apoleca85%
Politologia

Substrat ludzki w organach ustawodawczych JST

CZŁONKOWIE ORGANÓW UCHWAŁODAWCZYCH 1. Radny nie jest organem JST ? gdyż podstawową formą wykonywania mandatu radnego jest jedynie udział w pracach organów kolegialnych (rady lub sejmików obradujących na sesji oraz komisji). Terminem ?radny?...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Samorząd wojewódzki.

Największą jednostką podziału terytorialnego w Polsce jest województwo. Przed reformą administracyjną w 1999 r. istniało 49 województw. Obecnie jest ich 16. Każde z nich obejmuje obszar, na którym występuje od kilkunastu do kilkudziesięciu...poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Jak wybieramy radnych

JAK WYBIERAMY RADNYCH WOJEWÓDZTWAW skład Sejmiku wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie ustalonej w ustawie.Kadencja Sejmiku trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.Sejmik jest organem stanowiącym i kontrolnym Województwa.W...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

"Kryteria kandydata na Radnego, Rzecznika Praw Dziecka, Prezydenta Polski i mediatora".

"Kryteria kandydata na Radnego, Rzecznika Praw Dziecka, Prezydenta Polski i mediatora". Tematem mojej pracy będzie omówienie po kolei stanowisk Radnego, Rzecznika Praw Dziecka, Prezydenta Polski i mediatora, oraz kryteriów, jakie ubiegający się...poleca85%
Prawo administracyjne

Finanse publiczne test

1. Czy w skład finansów publicznych wchodzą: (proszę podkreślić właściwą odpowiedź – właściwe odpowiedzi) - budżety samorządu terytorialnego - budżety fundacji - budżety szkół gminnych - budżet państwa - budżet zakładu ubezpieczeń...poleca85%
Prawo administracyjne

Opracowanie ustaw o samorządach

Mam nadzieje że się to komuś przyda ;)