profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym zajmuje się genetyka populacjipoleca89%
Biologia

Genetyka populacji - populacja, prawa hardy’ego – Weinberga, dryf genetyczny, dobór naturalny, izolacja, specjacja, polimorfizm.

Genetyka populacji – zajmuje się badaniem alleli genów w populacji; analizuje wyniki kojarzeń wewnątrz populacji; dowodzi, ze genetyka jest koronnym drzewem; Populacja – zbiór osobników tego samego gat. zamieszkujących określony teren; mogą się...poleca85%
Biologia

Ewolucja

1.Ewolucja- proces powolnych zmian, dzięki którym ze wspólnego przodka powstały wszystkie organizmy żyjące na kuli ziemskiej. Przystosowywanie się do zmieniających się warunków naturalnych. 2. Dobórpoleca85%
Biologia

Czynniki ewolucji i ich rola w procesie przemian ewolucyjnych.

gamet podczas zapłodnienia, w wyniku tych procesów dochodzi do nowych układów genów już istniejących w potomstwie. 3. Dobór naturalny (dotyczy tylko dużych populacji ) – naturalna selekcja, którapoleca85%
Biologia

Ewolucja ściąga

. PRAWO HARDY'EGO WEINBERGA : wykazuje ze częstotliwość występowania allei czyli ich frekwencja nie zmienia się w populacji gdy: jest duża liczebność populacji , jest izolacja , brk mut, brk selekcji, jestpoleca89%
Biologia

Ewolucjonizm

genetyczny , - dobór naturalny (selekcja naturalna) 3. Dowody bezpośrednio świadczące o ewolucji: – szczątki : kości, muszli, zębów, - skamieniałości, - odciski, odlewy w skałach węglowychpoleca85%
Biologia

Ewolucja

początkowo na tyle mała ze może nastąpić dryf gen., efekt założyciela. Populacje mogą różnic się od wyjściowej. Główna i podstawowa przyczyna ewolucji jest dobór nat. * Dobór nat. - różnica w