profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym jest żegluga śródlądowapoleca85%
Geografia

Żegluga i transport lotniczy w Polsce

Żegluga śródlądowa jest jednym z najbardziej ekonomicznych i ekologicznych środków transportu. Barka o ładowności 1 tys. ton może przewieźć tyle samo ładunku co 20 wagonów kolejowych. Udział żeglugi śródlądowej w przewozach towarów w Polsce...poleca85%
Geografia

Transport Polski na tle innych krajów Europejskich

szybkiego ruchu. Najwięcej autostrad znajduje się w Europie Zachodniej, gdyż są to kraje bogate. TRANSPORT ŻEGLUGĄ : Duże znaczenie dla żeglugi w Europie mają rzeki: Dniepr i Pad. System rzekpoleca85%
Geografia

Transport wodny i lotniczy.

Transport lotniczy jest najbardziej ekonomicznym rodzajem przewozu towarów na duże odległości. Dzieli się na transport morski i śródlądowy. Żegluga morska ma zasięg bałtycki, europejski i oceanicznypoleca84%
Geografia

Transport w Polsce

Warszawą a Gdańskiem oraz między Krakowem a GOP-em. W 1994 roku żegluga śródlądowa w Polsce posiadała 14 holowników, 349 pchaczy i 866 barek rzecznych. Śródlądowa żegluga pasażerska ogranicza się dopoleca85%
Geografia

Transport w Polsce

portowy Szczecin-Świnoużcie. Transport lotniczy W Polsce obejmuje połączenia międzynarodowe i krajowe. Samoloty największej w naszym kraju linii lotniczej, PLL ''LOT'', obsługiwałypoleca85%
Geografia

Transport Lotniczy

lotniczy w Polsce i Europie Transport lotniczy jest jedna z gałęzi systemu transportowego obejmującego: transport drogowy, kolejowy, morski, wodny, lotniczy , rurociągowy. System ten jako zespolony