profil

Transport Polski na tle innych krajów Europejskich

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze


TRANSPORT KOLEJOWY:

W Europie linie kolejowe w państwach wysoko rozwiniętych w ostatnim czasie są modernizowane, aby mogły służyć bardzo szybkim pociągom pasażerskim. Tego typu pociągi jeżdżą dziś we Francji , gdzie powstały superszybkie linie kolejowe. Rozpoczęła się również budowa tego typu linii kolejowych w innych państwach Europy Zachodniej.
Sieć kolejowa Polski jest włączona w europejska sieć kolei, dlatego też podróże do naszych sąsiadów odbywają się bez przeszkód. Istnieje jednak różnica między krajami na wschodzie , gdzie jest inna szerokość torów kolejowych. Nasz kraj zajmuje 4 miejsce wśród innych państw pod względem gęstości sieci kolejowych.

TRANSPORT SAMOCHODOWY:

Liczba samochodów osobowych na świecie przekracza 450 mln , samochodów ciężarowych jest 150 mln. (w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła produkcja tego rodzaju samochodów o połowę) Największymi producentami samochodów osobowych w Europie są :Niemcy i Francja. Największą gęstość sieci dróg kołowych mają państwa Europy Zachodniej. Nasz kraj zajmuje pod tym względem 7 miejsce. Polskie drogi kołowe łączą się z systemem dróg europejskich. Drogi międzynarodowe są oznaczone dużą literą E, a trzeba zauważyć, że takich dróg w Polsce jest dużo.
W państwach wysoko rozwiniętych najważniejszą rolę w drogowej sieci komunikacyjnej pełnią autostrady. W Polsce ich brakuje, tak jak i również dróg szybkiego ruchu. Najwięcej autostrad znajduje się w Europie Zachodniej, gdyż są to kraje bogate.

TRANSPORT ŻEGLUGĄ:

Duże znaczenie dla żeglugi w Europie mają rzeki: Dniepr i Pad. System rzek Europy Zachodniej (główną osią tego systemu jest Ren) i system Dunaju oraz Wołgi są najważniejszymi szlakami żeglugi śródlądowej.
W naszym kraju długość żeglugowych odcinków rzek jest stosunkowo krótka pomimo, że mamy o wiele bardziej korzystniejsze warunki do rozwoju tego rodzaju transportu niż inne państwa. Do pozytywnych cech należą: położenie Polski prawie w całości w dorzeczu Odry i Wisły.

TRANSPORT LOTNICZY:

Transport lotniczy jest niezastąpiony w państwach o dużych obszarach. Jednak transport lotniczy krajowy ma w Polsce niewielkie znaczenie, większe ma międzynarodowy. Największe natężenie ruchu tego ostatniego typu transportu występuje na trasach między Europą Zachodnią a Ameryką Północną.
Wielkie porty lotnicze w Europie znajdują się w Londynie, Frankfurcie oraz w Paryżu. W Polsce największe lotnisko znajduje się w Warszawie. (Okęcie) .Polskie linie lotnicze utrzymują 49 linii zagranicznych z 27 państwami, a ich długość wynosi 106 tys. km

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata