profil

Wybierz przedmiot
Teksty 10
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Czym jest socjalizmpoleca84%
Historia

Ustroje

Nacjonalizm to ideologia polityczna, której wyznawcy za najwyższą wartość uznają własny naród. Socjalizm to ideologia postulująca państwową własność głównych gałęzi przemysłu, kapitału i ziemi oraz równe prawa członków społeczeństwa do...poleca85%
Historia

Ideologie

...poleca85%
Historia

Polska i świat XIX wiek - pytania opisowe

Polityka Prus Wzrost znaczenia Królestwa Prus pomiędzy państwami niemieckimi miał nie tylko podłoże polityczne, ale także...poleca84%
Historia

Partie polityczne na ziemiach polskich.

Idee socjalizmu, które docierały do Królestwa Polskiego w Rosji, najpierw znajdowały wielu zwolenników wśród studentów polskich w Petersburgu, a następnie w inteligenckich środowiskach w Warszawie. Za ich pośrednictwem hasła socjalistyczne trafiły...poleca85%
Historia

Teorie ekonomiczne w XIX w.

Teorie ekonomiczne w XIX w. <BR> <BR>Liberalizm <BR> <BR>Wraz z industrializacyjnym przełomem nabrały aktualności XVIII-wieczne teorie ekonomiczne Adama Smitha („Badania nad naturą i przyczyną bogactwa narodu”)...poleca85%
Historia

Ideologie końca XIX wieku - konspekt

1.) Po Kongresie Wiedeńskim, w Europie dominował konserwatyzm oraz liberalizm: - konserwatyści- zwolennicy „starego porządku”(monarchia absolutna, silna władza, silne państwo, religia, feudalizm) - liberałowie- chcieli monarchii konstytucyjnej,...poleca82%
Historia

Nurt Socjalistyczny

Nurt SOCJALISTYCZNY: Podstawowym zadaniem nurtu socjalistycznegojest walka o prawa robotników i innych pracowników najemnych a ostatecznym celem budowa społeczeństwa socjalistycznego. Początkowo socjaliści zakładali, że warunki bytu robotników...poleca85%
Historia

Scharakteryzuj sposób budowania systemu socjalistycznego w świecie. Jakie państwa grały główną rolę?

Demokratyczny socjalizm to system, w którym państwo nie uprzywilejowuje żadnego wyznania i istnieje wspólna sfera publiczna, do której wszyscy mają równy dostęp. Od mającego nastąpić po nim komunizmu różnił się on stopniem realizacji...poleca85%
Historia

XVIII i XIX wiek - ściąga do 3 klasy.

1Podłoże przemian w nauce i technice: -elektryfikacja ?rozwój medycyny ?środki komunikacji ?gramofon ?żarówka Tomas Edison ?statek parowy Robert fulton 2odkrycia chemiczne: -John Dalton materia zbudowana jest z atomów i cząsteczek ?Mendelejew...poleca85%
Filozofia

Czy socjalizm dziś jest możliwy?

Czy socjalizm dziś jest możliwy? Socjalizm (łac.societas - wspólnota) ?w najprostszym tłumaczeniu jest to wieloznaczne pojęcie, odnoszące się do prób zmniejszenia nierówności społecznych i upowszechnienia świadczeń socjalnych, lub poddania...