profil

Nurt Socjalistyczny

poleca 84% 1096 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Nurt SOCJALISTYCZNY:
Podstawowym zadaniem nurtu socjalistycznegojest walka o prawa robotników i innych pracowników najemnych a ostatecznym celem budowa społeczeństwa socjalistycznego.
Początkowo socjaliści zakładali, że warunki bytu robotników może zmienić jedynie rewolucja (założenie to upadło po klęsce Komuny Paryskiej gdy załamały sie nadzieje ma łatwe zwycięstwo rewolucji proletariackiej).
W ruchu socjal. zaczęły rozwijać sie nurty umiarkowane które dążyły do realizacji programu socjalistycznego w ramach ustrojowych.
PRZEDSTAWICIELE (m.in. Aleksander Millerand, Włodzimierz Lenin) głosili iż kapitalizm może rozwijać się w strone socjalizmu w wyniku stopniwych reform. Ci tzw. reformiści starali się o przyjęcie ustaw regulujących warunki pracy robotników (np. 8 h dzień pracy)i wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego.
Najbardziej znane hasło socjalistyczne to:
"Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!"
Podkręślało ono wspólnote interesów robotników różnych państw i wskazywało na potrzebę międzynarodowej solidarnościi wspóldziałania w walce klasowej (internacjonalizm).
Umożliwić to miały organizacje zrezszające ugrupowania socjalistyczne z rożnych krajów i stawiające sobie za cel koordynacje ich działań:
I Miedzynarodówka Socjalistyczna istniejąca w latach 1864 - 1867
II Miedzynarodówka Socjalistyczna która powstała w 1889 roku i istnieje do dzisiaj. Przystąpiła do niej znaczna część patrii Socjalistycznych; Europy, USA, Kanady i Japonii.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta