profil

Ustroje

poleca 84% 682 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Nacjonalizm to ideologia polityczna, której wyznawcy za najwyższą wartość uznają własny naród.

Socjalizm to ideologia postulująca państwową własność głównych gałęzi przemysłu, kapitału i ziemi oraz równe prawa członków społeczeństwa do korzystania ze wspólnych dóbr.

Szowinizm to pogląd, według którego własny naród, rasa bądź płeć są lepsze od innych.

Konserwatyzm to postawa ludzi, którzy dążą do zachowania istniejącego stanu rzeczy w różnych dziedzinach życia i nie akceptują nowych idei i zmian.

Liberalizm to tolerancyjny stosunek do poglądów i zachowań innych ludzi.

Kapitalizm to system ekonomiczny i społeczny oparty na prywatnej własności, wolnej konkurencji i minimalnej ingerencji państwa.

Komunizm to ideologia polityczna dążąca do zniesienia dominacji jednych klas społecznych nad innymi i utworzenie społeczeństwa, w którym wszelkie dobra są wspólne, wszyscy pracują według swych możliwości i zarabiają według swych potrzeb

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: