profil

XVIII i XIX wiek - ściąga do 3 klasy.

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Wojna secesyjna

1Podłoże przemian w nauce i technice: -elektryfikacja ?rozwój medycyny ?środki komunikacji ?gramofon ?żarówka Tomas Edison ?statek parowy Robert fulton 2odkrycia chemiczne: -John Dalton materia zbudowana jest z atomów i cząsteczek ?Mendelejew klasyfikacja pierwiastków chemicznych ?Piotr i Maria Curie promieniotwórczość polon i rad ?roentgen promieniowanie x =Karol Darwin teoria ewolucji =Pasteur rozwój medycyny =zdobycie biegunów Ronald Amundsen S, Robert Pary N 3filozofia i literatura John Fichte, Friedrich Schelling, Georg Hegel idealizm źródłem wszystkich rzeczy jest świadomość składającą się z idei ?August Comte pozytywizm ?naturalizm realizm scjentyzm 4sztuka ?nurt inżynieryjny (wieża Eiffla) ?impresjonizm(Monet Manet Degas) ?muzycy klasyczni (Mozart Haydn Beethoven Wagner Chopin Czajkowski) 5najwazniejsze przemiany w społeczeństwie: przyrost demograficzny ?spadek śmiertelności ?ruchy migracyjne ?powstawanie fabryk przemysłu ?walka o poprawę sytuacji robotników 6rozwój nowych ideologii ?nacjonalizm najważniejszy jest naród(może być skrajnie niebezpieczny) Francja i Niemcy ?liberalizm najważniejsza jest jednostka (wolność) gospodarka prywatna własność, państwo nie hamuje jednostki, indywidualizm John Stuart Mill Anglia Francja USA -socjalizm Karol Marks społeczeństwo dzieli się na klasy różniące się stosunkiem do własności środków, proces dziejowy ma doprowadzić do społeczeństwa bezklasowego, w którym własność prywatna zostanie zamieniona na społeczną, głosił nieuchronność rewolucji robotniczych i doprowadzi do socjalizmu Niemcy Włodzimierz Lenin Rosja 7rozwój terytorialny USA *1783 pokój paryski kończy wojnę o niepodległość kolonii *1803 zdobycie Luizjany od Francji od Napoleona *1818-19 pn Dakota WB Floryda Hiszpania *1845-48 teksas nowy Meksyk California *1867 alaska od Rosji 8wojna secesyjna N uprzemysłowione republikanie S rolnictwo czarno stany niewolnicy konfederaci *abisycjonizm ruch na rzecz zniesienia niewolnictwa *1860 prezydentem zostaje Abraham Lincoln zwolennik abisycjonizmu co spowodowało -1861 początek wojny secesyjnej 11stanow S ogłasza secesje oderwanie się od unii ?założenie skonfederowanych stanów ameryki ?prezydent Jefferson Davis ?N gen Ulysses Grant S Robert Lee *bitwa pod Gettesburgiem 1863 najkrwawsza i najbardziej śmiercionośna *1865 gen Lee podpisał akt kapitulacji zwyciężają Unici *1863akt wydany przez lincolna znoszący niewolnictwo 9skutki wojny secesyjnej -zniesienie niewolnictwa ?zmiana struktury społecznej ?powst org. Ku-klux-klan ?zniszczenia kraju (gł. S) ?straty ludnościowe 10doktryna Monroe?go 1823 głosiła zasadę nieintegrowania mocarstw Eu. w sprawach ameryki 11kolonia zamorski obszar państwa wszechstronnie wykorzystywany 12przyczyny ekspansji kolonialnej wzrost demograficzny chęć pozyskania bazy surowcowej i rynków zbytu chęć zdobycia prestiżu 13przykłady rywalizacji o kolonie *Anglia i Francja o Egipt *Francja i Włochy o Tunezje *wojny burskie (Anglia i republiki burskie) 14wiosna ludów 1848-49 wystąpienia rewolucyjne w większości państw Eu 15panstwa narodowe zjednoczenie Niemiec Prusy Otto von Bismarck1871 zjednoczenie Włoch Piemont 1861 Camillo di Cavour 16giuseppe Garibaldi przywódca powstania w 1860 na południu pólwyspu

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty