profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Czym jest kultura materialnapoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Kultura życia publicznego

Kultura- to całokształt material i duchow dorobku ludzkości przekazanego z pokolenia na pokol. Kultura materialna- nie należy do niej zaliczać materiał przedmiotów, będących wytworem człowieka (np. meble, samochody, sprzęt gosp.dom, itp.) lub...poleca82%
Finanse i bankowość

Rola jednostek samorządu terytorialnego w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego

środkami uzyskanymi m.in. z budżetu w celu realizacji potrzeb mieszkańców, nie tylko w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego ale w każdej innej dziedzinie życia społecznego i ekonomicznegopoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Instytucjie społeczne,kultura życia publicznego...

zapatrywanie na sztukę i inne dziedziny życia . Kontrkultura- kultura gryoy odrzucającej tradycyjne rozwiązania społeczne w imię wolności. Subkultura-wzory i normy obowiązujące w grupie będącej częściąpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Wybrane zagrożenia życia publicznego

dla trwania społeczeństwa Kultura polityczna ? zbiór postaw, wartości, wzorów zachowań życia politycznego regulujących: -styl rządzenia -sposoby korzystania przez obywateli z ich uprawnień -zasady publicznych dyskusji i przekazywania informacji.poleca80%
Historia

Kultura przełomu XIX i XX wieku.

i demokratyzacja życia publicznego spowodowały, że kultura zaczęła docierać do coraz liczniejszej grupy odbiorców. W ten sposób narodziła się kultura masowa.poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Człowiek w społeczeństwie - ściąga

nie interesują się polityką -poddańcza- ludzie zdają sb sprawę ze znaczenia polityki dla swojego życia -uczestnicząca- ludzie akty angażują się w życie publ