profil

Człowiek w społeczeństwie - ściąga

poleca 85% 220 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Cechy społeczeństwa obywatelskiego
ugruntowane postawy demokratyczne, aktywność obywatelska, organizacje społ, rozwinięte samorządy, niezależne środki masowego przekazu
Obszary aktywności społeczno-gospodarczej
I sektor- administracja publiczna- sektor państwowy
II sektor- sfera biznesu- sektor prywatny
III sekor- organizacje pozarządowe- nie działają w celu osiągnięcia zysku
Obszary działalności stowarzyszeń i fundacji w Pol
sport, turystyka i rekreacja, kultura i sztuka,
edukacja i wychowanie, usługi socjalne i pomoc społeczna, ochrona zdrowia, rozwój lokalny
Organizacje pożytku publicznego
Caritas, Związek Harcerstwa Polskiego, Polska Akcja Humani., Fund. Polsat, Fund. TVN nie jesteś sam
Stowarzyszenia i fundacje znane -Stowarzyszenie "Monar" organizacja pomagająca narkomanom, bezdomnym, nosicielom HIV -Stowarzyszenie "Wspólna Polska" głównym celem jest umacnianie więzi między krajem a Polonią oraz wspieranie rozwoju polskiej kultury za granicą -Caritas Polska- organizacja koordynująca działalność dobroczynną Kościoła katolickiego. Pomaga chorym, bezdomnym rodzinom
-Fundacja na rzecz Nauki Polskiej celem jest wspieranie polskiej nauki poprzez udzielanie stypendiów naukowcom
-Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalne organizacja wspierająca rozwój samorządów lokalnych
-Fundacja "Nasza Ziemia" organizacja ekologiczna.
Oblicza ideowe partii:
- partie liberalne- za najwyższą wartość uznają wolność jednostki. -partie konserwatywne- opowiadają się za ochroną tradycyjnych wartości i instytucji, tj. rodzina religia -partie socjaldemokratyczne- akceptują własność prywatną, jednak opowiadają się za dużą ingerencją państwa w gospodarkę. -partie chrześcijańsko-demokratyczne- odwołują się do wartości chrześcijańskich. Kładą nacisk na poszanowanie godności każdego człowieka Systemy partyjne -system jednopartyjny- charakt. dla państw autorytalnych i totalitarnych, np. Chiny Iran. W systemie politycznym występuje tylko jedna partia sprawująca władzę -system 2partyjny- typowy dla państw anglosaskich np. UK US Canada Australia Nowa Zelandia.Dominującą pozycję na systemie politycznym zajmują 2 partie. -system wielopartyjny- typowy dla większości państw demokratycznych. W parlamencie występuje wiele partii. System ten jest zazwyczaj związany z proporcjonalną ordynacją wyborczą.

Funkcje mediów
informa. kontrolna opiniowórcza rekreacyjna eduk Przykłady mediów Rzeczpospolita Dziennik Gazeta Wyborcza Wprost TVN 24 Życie Warszawy Newsweek Fakt Partie Polityczne w Polsce PO Platforma Obywatelska Donald Tusk PiS Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński SLD Sojusz Lewicy Demokrat Grzegorz Napieralski PSL Polskie Stronnictwo Ludowe Waldemar Pawlak Aktywność obywateli -kultura polityczna- zespół norm i zachowań w życiu publicznym -podział kultury politycznej- zaściankowa- ludzie nie interesują się polityką -poddańcza- ludzie zdają sb sprawę ze znaczenia polityki dla swojego życia -uczestnicząca- ludzie akty angażują się w życie publ Formy działań zw. zawodowych -strajk okupacyjny- oznacza że pracownicy powstrzymują się od pracy -manifestacja- pochód pracowników przed siedzibę władz lub biura firmy -oflagowanie- akcje uświadamiające potrzeby strajku poprzez inf. transparenty -skarga do sądu

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata