profil

Język polski (5)
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Człowiek wobec Bogapoleca85%
Język polski

Postawa człowieka wobec Boga i Jego dzieł w "Hymnie" Jana Kochanowskiego. "Hymn"

Temat: Postawa człowieka wobec Boga i Jego dzieł w ?Hymnie? Jana Kochanowskiego. ?Hymn? Jana Kochanowskiego jest utworem napisanym w epoce renesansu. Formą i treścią przypomina on modlitwę- dialog ludzi z Bogiem. Dzieło wysławia samego...poleca85%
Język polski

Powtórka z epok - Antyk, Średniowiecze, Renesans.

1. Wzorce osobowe bohaterów prezentowane w literaturze średniowiecznej i twój sąd o nich. · Wzór ascety: (np. Św. Aleksy) rezygnacja z majątku, z życia w luksusie, z rodziny, wybór życia w poniewierce, śluby czystości, pobożność, pokora, dobroć,...poleca85%
Język polski

Człowiek wobec Boga, świata i własnej egzystencji w twórczości Szarzyńskiego.

Twórczość Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego przynosi nowe spojrzenie na człowieka, na sens ludzkiej egzystencji niż to, które miało miejsce w Renesansie. W poezji Sępa-Szarzyńskiego pojawiają się tony obce renesansowej pogodzie i radości życia, które...poleca85%
Język polski

Renesansowa wizja człowieka zawarta w pismach filozofów, tekstach pisarzy i dziełach plastycznych.

Renesansowa wizja człowieka zawarta w pismach filozofów, tekstach pisarzy i dziełach plastycznych. Epoka poprzedzająca renesans, czyli średniowiecze, to okres ciemnoty, zabobonów i teocentryzmu - poglądu na świat opierającego się na nauce...poleca85%
Język polski

Człowiek wobec Boga, życia, śmierci w poezji Jana Kochanowskiego.

O Janie Kochanowskim możemy powiedzieć, że to typowy poeta doctus. Był wszechstronnie wykształcony. Władał trzema językami: łaciną, greką i hebrajskim. Wszystko to umożliwiało mu poznawanie dzieł literackich w języku autora. Dzięki temu mógł...