profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cynizm definicjapoleca85%
Język polski

Nurty, wybitni epoki

Główne szkoły i prądy umysłowe powstały w VI i V wieku p.n.e. Cynicy - grecka szkoła filozoficzna (V-VI w p.n.e. - IV w n.e.) głosząca w etyce ideał cnoty jako życia zgodnego z naturą i ideał mędrca kierującego się tylko rozumem, nie uznającego...poleca81%
Język polski

Filozofie starożytne.

W czasach Nerona były szkoły filozoficzne. Każda z nich poszukiwała różnych „receptur” na szczęście człowieka. Moja apteczka filozoficzna dotyczy niektórych filozofii starożytności i ich poglądów. Może na sam początek należałoby omówić szkoły i...poleca80%
Język polski

Oświecenie - charakterystyka epoki.

wszechświat, może nim rządzić. Z tym wiązał się wielki optymizm i wiara w człowieka, jego zdolność przemiany świata dzięki rozumowi. Podłoże filozoficzne. Filozofami epoki są wybitni naukowcypoleca80%
Język polski

Literatura baroku

jej rozwoju był kryzys renes. wizji świata, pojmowanie życia ziemskiego jako epizodu przed wiecznością oraz spór o nową filozofię człowieka i podstawowe wartości; wyrosły z niego 2 przeciwstawne nurtypoleca83%
Język polski

Barok.

innymi dziedzinami kultury, myśli społ. i życia społ. w różnych państwach i społeczeństwach, czego wynikiem był odmienny charakter epoki w różnych kulturach nar. (problematykę b. w krajach słowpoleca83%
Historia

Barok - charakterystyka epoki

filozofowie baroku 3. Architektura - Architektura baroku - Najwybitniejsi przedstawiciele - Przykłady dzieł 4. Rzeźba - Charakterystyka rzeźby barokowej - Wybitni przedstawiciele - Przykłady